TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Tavarat - 272187-2018

26/06/2018    S120

Espanja-Alicante: Sähkövoiman ja kaasun toimittaminen

2018/S 120-272187

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: V-03965324
Postiosoite: Avenida de Europa, 4
Postitoimipaikka: Alicante
NUTS-koodi: ES521 Alicante / Alacant
Postinumero: 03008
Maa: Espanja
Sähköpostiosoite: procurement@euipo.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3785
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sähkövoiman ja kaasun toimittaminen

Viitenumero: AO/012/18
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
09000000 Öljytuotteet, polttoaineet, sähkö ja muut energian lähteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnön tavoitteena on sopimuksen tekeminen sähkövoiman ja kaasun toimittamisesta viraston päätoimipaikan AA1-, AA2- ja AA3-rakennuksissa sijaitseviin käyttöpisteisiin unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25.10.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) n:o 966/2012 säädetyn julkisen hankintamenettelyn mukaisesti.

Pienjännitesähkön hintasääntely on kumottu valtion virallisessa lehdessä 4.4.2009 julkaistulla asetuksella (astunut voimaan 1.7.2009), ja on tarkoituksenmukaista etsiä tarjouksia vapautetuilta energiamarkkinoilta, joilla hinnat ovat kilpailukykyisempiä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 470 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä: 2
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Sähkövoiman toimittaminen viraston päätoimipaikan rakennuksiin

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
09310000 Sähkö
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ES521 Alicante / Alacant
Pääasiallinen suorituspaikka:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, Espanja.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on yksinomaan korkeajännitteisen sähköenergian toimittaminen sähkön myyjän välityksellä, sillä virastolla on suorat sopimukset liittymisestä sähköverkkoihin sähkön siirrosta vastaavan sähköverkkoyhtiön kanssa.

Virasto maksaa tosiasialliset jakelukustannukset suoraan sähköverkkoyhtiölle, joten valittu sähkön myyjä veloittaa virastolta vain sovitut kustannukset siten kuin tästä hankintamenettelystä seuraa.

Kaikki sähkömittarit, joilla mitataan toimitettavaa sähköä, ovat kiinteistön haltijan omistuksessa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kaasun toimittaminen viraston päätoimipaikan rakennuksiin

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
09123000 Maakaasu
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ES521 Alicante / Alacant
Pääasiallinen suorituspaikka:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, Espanja.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on yksinomaan maakaasun toimittaminen.

Tällä hetkellä AA2-rakennuksen kaasunmittauslaitteistot ovat viraston omistuksessa ja AA1-rakennuksen vastaavat laitteistot ovat vuokralla:

— AA1: mittauslaitteistot ovat vuokralla ja etämittauslaitteet ovat viraston omistuksessa,

— AA2: mittauslaitteistot ovat viraston omistuksessa, ja etämittaus ei ole käytössä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/07/2018
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 06/08/2018
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, Espanja.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Kukin tarjoaja voi lähettää enintään 2 edustajaa.

Edustajien nimet ja henkilöllisyystodistusten numerot on lähetettävä EUIPO:lle sähköpostitse (procurement@euipo.europa.eu) 1.8.2018 mennessä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.3 annetusta osoitteesta.

Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisin väliajoin, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten, muutosten tai kysymyksiin esitettyjen vastausten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburgo
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/06/2018