Piegādes - 272360-2014

09/08/2014    S152    Eiropas Savienības Tiesa - Piegādes - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Mantiju piegāde Eiropas Savienības Tiesai

2014/S 152-272360

Nepabeigta procedūra

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 15.4.2014, 2014/S 74-126996)

Eiropas Savienības Tiesa, Eva Anglessy, Oficiālais pasta dienests, 2925Luksemburga, LUKSEMBURGA. Fakss +352 4303-2650. E-pasts: batim.logist@curia.europa.eu


NB!

Līgums netika piešķirts.

Neviens no saņemtajiem un izraudzītajiem piedāvājumiem neatbilda līguma tehniskajām prasībām.