Palvelut - 274515-2015

Näytä suppea näkymä

05/08/2015    S149

Luxemburg-Luxemburg: Moottoriajoneuvovakuutus Euroopan parlamenttia varten

2015/S 149-274515

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer -rakennus, toimisto 03G018
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2929
Maa: Luxemburg
Vastaanottaja: sopimuksista ja hankinnoista vastaava yksikkö
Sähköpostiosoite: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://europarl.europa.eu

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=885

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Moottoriajoneuvovakuutus Euroopan parlamenttia varten
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 6: Rahoituspalvelut a) Vakuutuspalvelut b) Pankki- ja sijoituspalvelut

NUTS-koodi LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (kuukausina): 48

Hankintojen arvioitu kokonaisarvo puitejärjestelyn kokonaiskeston ajalta

Arvioitu arvo ilman alv:tä:
Vaihteluväli 200 000 ja 340 000 EUR
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Sopimuksen kohteena on moottoriajoneuvovakuutus Euroopan parlamenttia varten (siviilioikeudellinen vastuuvakuutus, kaskovakuutus, liikkuvuutta koskeva vakuutus). Vakuutettavat ajoneuvot on pääosin rekisteröity Luxemburgiin (noin 60 ajoneuvoa). Jotkin ajoneuvot on rekisteröity Brysseliin (noin viisi ajoneuvoa).
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

66510000 Vakuutuspalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Noin 70 vakuutettavaa moottoriajoneuvoa.
Arvioitu arvo ilman alv:tä:
Vaihteluväli 200 000 ja 340 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Ei sovelleta.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Euroopan parlamentilla on 30 kalenteripäivää aikaa maksaa maksettavat summat. Maksut katsotaan suoritetuiksi sinä päivänä, jona Euroopan parlamentin tiliä on veloitettu (katso puitesopimusluonnos tarjouspyyntöasiakirjoista).
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Taloudellisten toimijoiden ryhmittymät voivat jättää tarjouksen, mikäli ne toimittavat valtuutuksen, jonka avulla ne saavat riittävän toimivallan tehdä sitoumuksia sen vakuuttujan/vakuuttajien puolesta, jonka/joiden puolesta ne toimivat. Kyseessä voi olla taho, joka joko on tai ei ole oikeushenkilö, eli konsortio, yksityinen sopimus tai mikä tahansa muu asiaankuuluva yhteistyömuoto. Ennen sopimuksen allekirjoittamista Euroopan parlamentti varaa oikeuden pyytää sopimusosapuoleksi valittua ryhmittymää ottamaan tietyn oikeusmuodon, jos se on tarpeen sopimuksen tyydyttävän suorittamisen kannalta (katso eritelmät – hallinnolliset ehdot).
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso eritelmät – hallinnolliset ehdot.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: positiivinen voittokate (ylijäämäiset bruttokäyttövarat) kunkin kolmen viimeksi päättyneen tilikauden ajalta (katso eritelmät – hallinnolliset ehdot).
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): — vähintään 60 000 euron vuotuinen liikevaihto kunkin kolmen viimeksi päättyneen tilikauden ajalta vakuutusvälityspalvelujen osalta moottoriajoneuvovakuutusten alalla,
— vakuuttajien osalta vähintään 250 000 euron vuotuinen liikevaihto kunkin kolmen viimeksi päättyneen tilikauden ajalta vakuutuspalvelujen osalta moottoriajoneuvovakuutusten alalla.
(Katso eritelmät – hallinnolliset ehdot.)
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
— vakuuttajilla on oltava vähintään kolmen vuoden kokemus moottoriajoneuvovakuutuspalveluista, jotka on toimitettu kolmen viime vuoden (2012, 2013 ja 2014) aikana,
— mikäli tarjouksen tekee vakuutusvälittäjä, sillä on oltava vähintään kolmen vuoden kokemus moottoriajoneuvovakuutusten välityspalveluista, jotka on toimitettu kolmen viime vuoden (2012, 2013 ja 2014) aikana,
— tarjoajan on todistettava, että se täyttää kaikki vakuutusalalla työskentelyä koskevat oikeudelliset ehdot. Tämä vaatimus koskee soveltuvissa tapauksissa kaikkia ryhmittymän jäseniä ja alihankkijoita, joiden osuus sopimuksesta on yli 20 prosenttia, sekä vakuutusvälittäjää (katso eritelmät – hallinnolliset ehdot).
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
kokemus on osoitettava vähintään yhdellä referenssillä, joka vastaa laajuudeltaan tätä sopimusta eli vähintään 60 moottoriajoneuvoa (katso eritelmät – hallinnolliset ehdot).
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: ei

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
06B10/2015/M024.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
14.9.2015
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
päivää: 180 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 21.9.2015 - 10:00

Paikka:

Euroopan parlamentti, plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer -rakennus, 2929 Luxemburg, LUXEMBURG.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua enintään yksi edustaja jokaiselta tarjoajalta. Tarjousten avaustilaisuuteen voivat osallistua ainoastaan ne tarjoajat, jotka ovat jättäneet tarjouksen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
— Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa 24 tunnin kuluessa siitä päivästä, jona tämä ilmoitus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tiedonsaantia varten annetussa internetosoitteessa (katso hankintailmoituksen kohta I.1),
— kohdassa IV.3.4 ilmoitettu päivä on katsottava tarjousten jättämisen määräajaksi,
— Euroopan parlamentti varaa oikeuden käyttää varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 134 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaista neuvottelumenettelyä antaakseen valitun tarjoajan suoritettavaksi uusia palveluja tai urakoita, jotka koskevat vastaavien palvelujen tai urakoiden toistamista edellyttäen, että nämä palvelut tai urakat ovat tämän tarjouspyynnön kohteena olevan perushankkeen mukaisia.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman, PL 403
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Internet-osoite: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta

Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.7.2015