Доставки - 277040-2018

TIЗаглавиеБългария-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението277040-2018
PDДата на публикуване28/06/2018
OJНомер на броя на ОВ S122
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаМинистерство на финансите (000695406)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен27/06/2018
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30195000 - Табла
30194000 - Чертожни принадлежности
30199500 - Кутии класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия
30193000 - Органайзери и принадлежности
30192000 - Принадлежности за офиса
30191000 - Офис оборудване, без мебелировка
30190000 - Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
39264000 - Аксесоари за класьори или картотеки
30237460 - Компютърни клавиатури
22800000 - Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
30199000 - Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
22851000 - Класьори
22850000 - Класьори и аксесоари за тях
30197000 - Дребно офис оборудване
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)http://www.minfin.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС