Palvelut - 277215-2018

28/06/2018    S122    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Televisio-ohjelmien lähetyspalvelut

2018/S 122-277215

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Yleisradio Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0215438-8
Postiosoite: PL 76, Yleisradio
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00024
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: tarjoukset.yle@yle.fi
Puhelin: +358 914801

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.yle.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=189900&tpk=c458dadc-0c50-4fbc-89cb-e29022bbe28e
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: yleisradiotoiminta

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

TV:n antenniverkon jakelupalvelut

Viitenumero: YLE20180027
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
64228100
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Yleisradio Oy:n tarvitsemat TV:n antenniverkon jakelupalvelut ja niiden kehittäminen Suomen alueella poislukien Ahvenanmaa. Palvelut hankitaan kokonaisratkaisuna. Jakelupalvelut on tuotettava DVB-T2-verkon avulla, jolla on saavutettava vähintään 99,96 %:n väestöpeitto. Jakelupalveluun kuuluu lisäksi operointi, viankorjaus, ylläpito sekä palvelun kehittäminen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Yleisradio Oy:n tarvitsemat TV:n antenniverkon jakelupalvelut ja niiden kehittäminen Suomen alueella poislukien Ahvenanmaa. Palvelut hankitaan kokonaisratkaisuna. Jakelupalvelut on tuotettava DVB-T2-verkon avulla, jolla on saavutettava vähintään 99,96 %:n väestöpeitto. Jakelupalveluun kuuluu lisäksi operointi, viankorjaus, ylläpito sekä palvelun kehittäminen.

Hankinta ei koske Ylen TV:n jakelupalvelua DVB-T-verkossa. Hankintaan ei sisälly satelliittijakelua.

Jakelupalvelua on pystyttävä toimittamaan vaatimuksien mukaisesti täydessä laajuudessa viimeistään 1.10.2019. Antennitalouksien on pystyttävä vastaanottamaan jakelupalvelun kautta toimitettavaa lähetystä samassa laajuudessa kuin Ylen DVB-T-lähetystä tällä hetkellä. Palvelun käynnistys ei saa aiheuttaa merkittävälle osalle antennitalouksia vastaanottojärjestelmien uusimiseen liittyviä kustannuksia.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön liitteissä.

Tarjouspyyntö koostuu tästä dokumentista ja seuraavista liitteistä:

– Liite 1 Jakelupalvelu,

– Liite 2 Yle HD-operaattorin rajapinnat,

– Liite 3 Palvelukuvaus DVB-T2-jakelu,

– Liite 4 Käytettävyys,

– Liite 4.1 Käytettävyys DVB-T2,

– Liite 5 TV-jakelun valvonta-, ylläpito- ja asiantuntijapalvelut,

– Liite 6 Hintaliite,

– Liite 7 Käyttöönoton projektisuunnitelma,

– Liite 8 Ylen kumppanuussitoumus,

– Liite 9 Yhteystiedot,

– Liite 10 Viestintäviraston antenniohje - Onko katollasi kunnon tv-antenni,

– Liite 11 Jakelupalvelusopimus.

Yle valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee palvelusopimuksen.

Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta, ja sopimus voi olla voimassa enintään verkkotoimilupakauden loppuun saakka, kuitenkin enintään 10.1.2027 saakka.

Sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 1.10.2018.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 102
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Yle voi tarkistaa rekisteröitymistiedot.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/08/2018
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 36 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 15/08/2018
Paikallinen aika: 12:30
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27/06/2018