Tjänster - 277537-2015

Visa förkortad version

06/08/2015    S150

Spanien-Bellaterra: Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning

2015/S 150-277537

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Fundació Privada Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Nationellt registreringsnummer: G63277776
Postadress: Campus de la UAB — Edificio ICN2 (enfrente de bomberos)
Ort: Bellaterra
Postnummer: 08193
Land: Spanien
Att: Judit Vela/Luis Bellafont
E-post: contracts@icn.cat
Telefon: +34 937372601
Fax: +34 935814602

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: www.icn.cat

Upphandlarprofil: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ICN

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Annan: fundación del sector público
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Annan: investigación
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Servicios de limpieza y desinfección de los locales y dependencias de la Fundación Institut Català de Nanociència i Nanotecnología (ICN2).
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 14: Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Edificio ICN2, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
NUTS-kod
II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Servicios de limpieza y desinfección de los locales y dependencias de la Fundación Institut Català de Nanociència i Nanotecnología (ICN2).
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

90911000 Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning, 90911200 Städning av byggnader, 90919200 Kontorsstädning, 90921000 Desinficering och utrotning, 90922000 Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter, 90923000 Desinfestation av råttor

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till
1. Oferta económica. Viktning 45
2. Mejoras evaluables de forma automática. Viktning 15
3. Propuesta organizativa y funcional. Viktning 30
4. Propuesta de seguimiento medio ambiental. Viktning 5
5. Propuesta de mejoras relativas a ahorro energético. Viktning 5
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
2015-01 ICN2
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2015/S 59-104052 av den 25.3.2015

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning: Servicios de limpieza y desinfección de los locales y dependencias de la Fundación Institut Català de Nanociència i Nanotecnología (ICN2)
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
2.7.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Postadress: Via Laietana, 14
Ort: Barcelona
Postnummer: 08003
Land: Spanien
Telefon: +34 935676300
Internetadress: http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/tribunal_catala_de_contractes_del_sector_public/adreca_i_telefon/

VI.3.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: Plazos previstos en el artículo 40 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

VI.4)Datum då meddelandet sänts:
3.8.2015