Urakat - 277852-2018

28/06/2018    S122

Suomi-Vantaa: Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta)

2018/S 122-277852

Hankintailmoitus – erityisalat

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Finavia Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2302570-2
Postiosoite: PL 50
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1B1 Not specified
Postinumero: 01531
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Antti Kellokumpu
Sähköpostiosoite: antti.kellokumpu@finavia.fi
Puhelin: +358 407295236
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.finavia.fi/fi/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-014467
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Finavia Oyj / Tietopalvelu
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2302570-2
Postiosoite: PL 50
Postitoimipaikka: Vantaa
Postinumero: 01531
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: tietopalvelu@finavia.fi
NUTS-koodi: FI1B1 Not specified
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.finavia.fi/fi/
I.6)Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät toiminnot

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Helsinki-Vantaan lentoasema, Rajatarkastuksen laajennus; Lasiseinä- ja varustelu-urakka

Viitenumero: 2134
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
44000000 Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta) - AB22 - DA42
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin 2 rajatarkastustiloja laajennetaan vuosina 2018–2019 yhteensä n. 2 400 m2. Näiden lisätilojen rakentamisen ja liittymätöiden edellyttämät uudet lasiseinät ovineen, hitsatut lankaverkot seinien yläpuolella sekä kaiteet ja portit sisältyvät tähän urakkaan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
44000000 Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta) - AB22 - DA42
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki-Vantaan lentoasema

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Helsinki-Vantaan lentoaseman Rajatarkastuksen laajennus

-hankkeen lasiseinä- ja varustelu-urakan toteuttaminen.

Työmaa tulee sijaitsemaan toiminnassa olevan lentoliikennealueen välittömässä läheisyydessä. Kaikessa liikkumisessa ja työskentelyssä on otettava huomioon laajennustyömaan vaikutukset lentoliikenteeseen ja lentoaseman toimintaan.

Finavia on valinnut hankkeen toteutusmuodoksi projektinjohtopalvelutoteutuksen. PJP-palvelun tuottaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, joka vastaa työmaan johtovelvoitteista tilaajalle.

Laajennus toteutetaan jakamalla hanke osaurakoiksi, joiden sopimukset laaditaan kunkin osaurakoitsijan ja tilaajan eli Finavia Oyj:n välille. Yksityiskohtaisemmat kuvaukset hankkeesta sekä tästä hankinnasta on kuvattu liitteenä olevissa alustavissa hankinta-asiakirjoissa ja tullaan tarkentamaan lopullisissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 11/02/2019
päättymispäivä: 05/04/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintayksiköllä on tarve rajoittaa tarjoajien lukumäärää, jotta hankintayksikön hankintamenettelyyn käytössä olevat voimavarat riittäisivät hankintaprosessin läpiviemiseen ja kaikkien neuvoteltavien aihealueiden perusteelliseen käsittelyyn jokaisen tarjoajan kanssa.

Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin viisi (5), hankintayksikkö tulee vertailemaan osallistumishakemuksia ja valitsemaan tarjoajat perusteilla, jotka on esitetty liitteessä 1 Osallistumishakemuslomake.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Urakan aikana mahdollisesti käsittelyyn tulevat, lasiseinä- ja varustelu-urakan töihin liittyvät lisä- ja muutostyöt.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.6)Vaaditut takuut ja vakuudet:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.7)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.8)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 23/07/2018
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 20/08/2018
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 2 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Osallistumishakemus toimitetaan postitse ja sen tulee olla perillä viimeistään 23.7.2018 klo 14:00 osoitteessa:

Finavia Oyj / Tietopalvelu

PL 50

01531 Vantaa

Osallistumishakemuksen voi myös toimittaa aulapalveluun (käyntiosoite Lentäjäntie 3), joka on avoinna arkisin klo 9:00–16:00.

Muita toimitustapoja, kuten sähköposti ja faksi, ei hyväksytä.

Osallistumishakemuksen kuoren vasempaan alakulmaan merkintä: "FINAVIA 2134, Helsinki-Vantaan lentoasema; Rajatarkastuksen laajennus, Lasiseinä- ja varustelu-urakka".

Ehdokkaan on ilmoitettava hankintayksikölle sähköpostiosoite, johon hankintayksikkö voi lähettää hankintaa koskevat päätökset ja muut mahdolliset hankintamenettelyn aikaiset ilmoitukset sekä lausunto- ja selvityspyynnöt.

Kysymyksiä hankintailmoituksen tai osallistumishakemuksen sisältöön liittyvistä asioista voi esittää sähköpostitse osoitteeseen sakari.pakonen@htj.fi 12.7.2018 klo 12:00 mennessä.

Lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan: "Helsinki-Vantaan lentoasema; Rajatarkastuksen laajennus, Lasiseinä- ja varustelu-urakka".

Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27/06/2018