Pakalpojumi - 278206-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Francija-Parīze: Interneta izstrādes pakalpojumi

2019/S 113-278206

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Syndicat des transports Île-de-France
Paris
75009
Francija
Tālrunis: +33 147532800
E-pasts: cecile.dacruz-valent@iledefrance-mobilites.fr
NUTS kods: FR1

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.iledefrance-mobilites.fr

Pircēja profila adrese: http://www.achatpublic.com

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: Transport

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Surveillance presse écrite web et audiovisuelle

Atsauces numurs: 2019-012
II.1.2)Galvenās CPV kods
72420000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

L'objet de ce présent marché est de proposer des prestations de veille de la presse écrite, web et audiovisuelle et de réaliser une revue de presse quotidienne.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 104 158.40 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
72420000
79416000
79416200
71316000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR1
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

L'objet de ce présent marché est de proposer des prestations de veille de la presse écrite, web et audiovisuelle et de réaliser une revue de presse quotidienne.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Méthodologie / Svērums: 25
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Outils proposés / Svērums: 25
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Moyens humains / Svērums: 10
Cena - Svērums: 40
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 023-050472
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2019-012
Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
13/06/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 3
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Kantar SAS
Paris La Défense
Francija
NUTS kods: FR1
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 104 158.40 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris
75004
Francija
Tālrunis: +33 144594400
E-pasts: greffe.ta-paris@juradm.fr
Fakss: +33 144594646
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des différends ou litiges
5 rue Leblanc
Paris
75015
Francija
Tālrunis: +33 182524267
E-pasts: ccira@paris-idf.gouv.fr
Fakss: +33 182524295
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris
75004
Francija
Tālrunis: +33 144594400
E-pasts: greffe.ta-paris@juradm.fr
Fakss: +33 144594646
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/06/2019