Pakalpojumi - 278208-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Nīderlande-Amsterdama: Zemes pārvietošanas darbi

2019/S 113-278208

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
12034981
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Nīderlande
Kontaktpersona: Aanbestedingsteam Amsterdam
Tālrunis: +31 630475883
E-pasts: inkoopfysiek@amsterdam.nl
NUTS kods: NL

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

Pircēja profila adrese: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

AI 2018-0633 RAW-raamovereenkomst voor grondverzet op depots en overige locaties van de Grondbank Amsterdam

Atsauces numurs: AI 2018-0633
II.1.2)Galvenās CPV kods
45112500
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

AI 2018-0633 RAW-raamovereenkomst voor grondverzet op depots en overige locaties van de Grondbank Amsterdam.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 829 469.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: NL329
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Amsterdam

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

— het opslaan en verwerken van verontreinigde- en/of schone grond en/of bodemvreemd materiaal en/of

andere materialen,

— het transport van verontreinigde- en/of schone grond en/of bodemvreemd materiaal en/of andere materialen van en naar depots of locaties,

— direct en indirect met grondverzet verband houdende ondersteunende activiteiten,

— het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 2 jaren met een optie voor verlenging van 2 maal 1 jaar.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 245-561130
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Nosaukums:

AI 2018-0633 RAW-raamovereenkomst voor grondverzet op depots en overige locaties van de Grondbank Amsterdam

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
07/06/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 10
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 10
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Boogaard Infra bv
34243168
Hillegommerdijk 275
Beinsdorp
2144 KN
Nīderlande
Tālrunis: +31 252672591
E-pasts: info@boogaardinfra.nl
Fakss: +31 252689520
NUTS kods: NL

Interneta adrese: http://www.boogaardinfra.nl

Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 829 469.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Bemiddeling
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Nīderlande
Tālrunis: +31 202511111
E-pasts: Klachten.IB@amsterdam.nl

Interneta adrese: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Klachtencoördinator Ingenieursbureau
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Nīderlande
Tālrunis: +31 202511111
E-pasts: Klachten.IB@amsterdam.nl

Interneta adrese: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/06/2019