TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 278231-2017

19/07/2017    S136

Irlanti-Dublin: Työpaikkojen luominen organisaatiotyypin mukaan – osuuskunnat valituissa Euroopan maissa

2017/S 136-278231

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Eurofound – Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Postiosoite: Wyattville Road
Postitoimipaikka: Dublin
NUTS-koodi: IE061 Not specified
Postinumero: D18 KP65
Maa: Irlanti
Yhteyshenkilö: Lidia Jankowska
Sähköpostiosoite: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Puhelin: +353 12043100
Faksi: +353 12826456
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2721
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: sosiaalipolitiikka.

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Työpaikkojen luominen organisaatiotyypin mukaan – osuuskunnat valituissa Euroopan maissa

Viitenumero: 170603/4368.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän sopimuksen tavoitteena on työllisyysvaikutusten tarkastelu tämän erityisen organisaatiotyypin, osuuskuntien (mukaan luettuina yhteiskunnalliset yritykset), osalta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 100 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: IE061 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen ilmoittamissa ja Eurofoundin hyväksymissä toimitiloissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen erityistavoitteet ovat seuraavat:

— sen myötävaikutuksen tutkiminen, joka eurooppalaisilla osuuskunnilla on työpaikkojen luomiseen ja säilyttämiseen,

— työllisyyteen ja työllisyyden kasvuun liittyvien edistävien tekijöiden ja haasteiden määrittäminen eurooppalaisten osuuskuntien osalta,

— työehtojen tarkastelu säilytettyjen tai luotujen työpaikkojen osalta,

— eurooppalaisten osuuskuntien työolojen ja työmarkkinasuhteiden tutkiminen,

— osuuskuntien työntekijöihin vaikuttavien muutosten tarkastelu,

— sen vaikutuksen havainnollistaminen, joka julkisella tai työmarkkinaosapuoliin perustuvalla tuella on työpaikkojen luomiseen valittujen EU:n jäsenvaltioiden osuuskunnissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 100 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 253-465489
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 01/09/2017
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 5 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 11/09/2017
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

tarjoukset avataan Eurofoundin toimistotiloissa huoneessa LH 5.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

1 tarjoajan edustaja voi osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, ja hän voi toimia ainoastaan tarkkailijana. Tarjousten avaustilaisuuteen osallistumisesta on ilmoitettava etukäteen Lidia Jankowskalle.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Koska Eurofoundin työkieli on englanti, tarjous on suositeltavaa laatia englanniksi.

Tarjouspyyntömenettelyihin voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ovat peräisin Euroopan unionin jäsenvaltioista ja Euroopan unionin kanssa julkisia hankintoja koskevan erityissopimuksen allekirjoittaneista maista.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/07/2017