Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 278268-2018

29/06/2018    S123

Belgia-Bryssel: Tutkimus MiFID II -direktiivin sääntöjen vaikutuksista pk-yrityksiin ja kiinteäkorkoisiin finanssi-instrumentteihin kohdistuvaan sijoitustutkimukseen

2018/S 123-278268

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Postiosoite: SPA2 07/029
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3786
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tutkimus MiFID II -direktiivin sääntöjen vaikutuksista pk-yrityksiin ja kiinteäkorkoisiin finanssi-instrumentteihin kohdistuvaan sijoitustutkimukseen

Viitenumero: FISMA/2017/117(06)/C
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79311400 Taloustutkimuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on huolellisesti tarkastella MiFID II -direktiivin sijoitustutkimuksen maksusääntöjen vaikutuksia pk-yrityksiin ja kiinteäkorkoisiin finanssi-instrumentteihin kohdistuvaan sijoitustutkimukseen ja eritoten näiden sääntöjen vaikutusta tutkimuksen määrään ja laatuun.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 360 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79300000 Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot
79310000 Markkinatutkimuspalvelut
79311410 Taloudellisten vaikutusten arviointi
79330000 Tilastointipalvelut
79140000 Oikeudelliset neuvonta- ja tiedotuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen osoittamissa toimitiloissa. Brysselissä järjestetään hankintaviranomaisen kanssa enintään 3 koordinointikokousta. Katso hankinta-asiakirjat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tutkimus kattaa neljä eri näkökohtaa. Ensiksi se kuvaa pk-yrityksiin ja kiinteäkorkoisiin finanssi-instrumentteihin kohdistuvan sijoitustutkimuksen kenttää toimijoiden osalta (erityisesti sijoitustutkimusta tarjoavien yritysten määrää) ainakin 12 jäsenvaltiossa sekä sääntelyn kenttää (ja eritoten sitä, miten jäsenvaltiot ovat toteuttaneet uuden MiFID II -direktiivin säädökset sijoitustutkimuksen maksamisesta). Toiseksi se arvioi uusien sääntöjen vaikutusta salkunhoitajiin (ostajina) erityisesti mitä tulee pk-yrityksiin ja kiinteäkorkoisiin finanssi-instrumentteihin käytettyyn sijoitustutkimusbudjettiin, näiden tutkimusten maksutapoihin sekä kyseisten salkunhoitajien pk-yrityksiin ja kiinteäkorkoisiin finanssi-instrumentteihin kohdistuvan sijoitustutkimuksen käyttöä. Kolmanneksi tutkimus arvioi myös MiFID II -direktiivin vaikutusta pk-yrityksiin ja kiinteäkorkoisiin finanssi-instrumentteihin kohdistuvan sijoitustutkimuksen tarjontaan (myyjän näkökulmasta). Sopimusosapuolen edellytetään tutkivan pk-yrityksiin ja kiinteäkorkoisiin finanssi-instrumentteihin kohdistuvan sijoitustutkimuksen kattavuuden kehitystä (ennen MiFID II -direktiiviä ja sen toteuttamisen jälkeen) sekä sijoitustutkimuksen laadun muutoksia. Neljänneksi tutkimus tulee myös tarkastelemaan MiFID II -direktiivin sijoitustutkimuksen maksusääntöjen vaikutuksia pk-yritysten sijoittajanäkyvyyteen sekä pk-yritysten finanssi-instrumenttien likvidiyteen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: maantieteellisen kattavuuden asiaankuuluvuus ja laajuus / Painotus: 20
Laatuperuste - Nimi: ehdotettujen menetelmien laatu ja asiaankuuluvuus / Painotus: 60
Laatuperuste - Nimi: työn organisointi / Painotus: 10
Laatuperuste - Nimi: laadunvalvontatoimet / Painotus: 10
Hinta - Painotus: 30
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 360 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 9
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Katso hankinta-asiakirjat.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/09/2018
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18/09/2018
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

tarjoukset avataan julkisessa tilaisuudessa 18.9.2018 klo 14.00 seuraavassa osoitteessa: Meeting room 06/A030, Rue de Spa 2, Bruxelles 1000, Belgia.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua enintään 2 edustajaa jokaiselta tarjoajalta. Tarjoajan on toimitettava tilaisuuden järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä edustajiensa täydellinen nimi ja henkilötunnus tai passin numero ainakin 3 työpäivää ennen tilaisuutta osoitteeseen: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu Jos kyseisiä tietoja ei toimiteta, hankintaviranomainen varaa oikeuden kieltää pääsyn toimitiloihinsa.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Katso hankinta-asiakirjat.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/06/2018