Pakalpojumi - 278297-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Slovānija-Ljubljana: Inženiertehniskie pakalpojumi

2019/S 113-278297

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2019/S 095-229934)

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode
Valsts reģistrācijas numurs: 2516152000
Pasta adrese: Hajdrihova ulica 28C
Pilsēta: Ljubljana
NUTS kods: SI SLOVENIJA
Pasta indekss: 1000
Valsts: Slovēnija
Kontaktpersona: Marjeta Rejc-Saje
E-pasts: gp.drsv@gov.si
Tālrunis: +386 14783100
Fakss: +386 14783199

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.dv.gov.si/

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Storitve inženirja za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice« Izdelava tehničnih specifikacij za pridobitev izvajalca gradnje na Etapi 1A

Atsauces numurs: 43016-12/2019
II.1.2)Galvenās CPV kods
71300000 Inženiertehniskie pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

V sklopu naloge je treba izdelati tehnični del in tehnične specifikacije, kot sestavni del javnega naročila za izbor izvajalca gradnje za Etapo 1A po pogodbenih določilih FIDIC in GZ oziroma drugih vsebin v skladu z navodili naročnika. Naloga vključuje pripravo tehničnih specifikacij za gradnjo na Etapi 1A, vključno s pripravo enovitega popisa del na podlagi izdelanega PGD ter grafičnih prilog za razpis, ter sodelovanje na razpisu v času izvajanja javnega naročila v delu strokovnih odgovorov na vprašanja vezana na del tehničnih specifikacij.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 095-229934

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: IV.2.2
Tekstu:
Datums: 18/06/2019
Vietējais laiks: 10:00
Lasīt šādi:
Datums: 24/06/2019
Vietējais laiks: 13:00
Iedaļas numurs: IV.2.7
Tekstu:
Datums: 18/06/2019
Vietējais laiks: 10:30
Lasīt šādi:
Datums: 24/06/2019
Vietējais laiks: 13:30
Iedaļas numurs: VI.3
Teksta labojuma vieta: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
Tekstu:
Datums: 10/06/2019
Vietējais laiks: 23:59
Lasīt šādi:
Datums: 16/06/2019
Vietējais laiks: 23:59
VII.2)Cita papildu informācija:

Naročnik ponudnike obvešča, da je spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Čistopis dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljen na spletni strani naročnika: http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/.