Teenused - 278316-2016

11/08/2016    S154

Poola-Varssavi: Väljaspool Poolat ürituste korraldamise raamleping

2016/S 154-278316

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Frontex
Postiaadress: Plac Europejski 6
Linn: Warsaw
NUTS kood: PL POLSKA
Sihtnumber: 00-844
Riik: Poola
E-post: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1773
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Avalik kord ja julgeolek

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Väljaspool Poolat ürituste korraldamise raamleping

Viitenumber: Frontex/OP/408/2016.
II.1.2)CPV põhikood
63510000 Reisibüroo- ja samalaadsed teenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Lepingu eesmärk on osutada konverentsiteenuseid, peamiselt väljaspool Poolat Frontexi korraldatud üritustega seotud korraldamise, lepingute sõlmimise ja maksete tegemise teenuseid.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Lepingu eesmärk on osutada konverentsiteenuseid, peamiselt väljaspool Poolat Frontexi korraldatud üritustega seotud korraldamise, lepingute sõlmimise ja maksete tegemise teenuseid.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

lepingu kestus on 1 aasta ning seda võidakse uuendada maksimaalselt 3 korda 1 aasta kaupa samadel tingimustel, välja arvatud juhul, kui 1 pooltest teatab teisele oma kavatsusest raamlepingut mitte pikendada ja kui teavitatav pool saab kõnealuse teate hiljemalt 3 kuud enne lepingu lõppu. Raamlepingu kogukestus ei või mingil juhul ületada 4 aastat.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

õigussuutlikkus:

pakkuja peab tõendama, et tal on lubatud riiklike õigusaktide kohaselt lepingut täita, esitades tõendid, et pakkuja on tunnustatud juriidilise isikuna juba registreeritud ning kantud asjaomasesse kutse- või äriregistrisse.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkuja peab esitama järgmised tõendid selle kohta, et tal on lepingu kogu ettenähtud kestuse jooksul pideva ja rahuldava täitmise tagamiseks piisav majandus- ja finantssuutlikkus:

a) pakkuja peab esitama Frontexile viimase 3 lõpetatud raamatupidamisaruannetega majandusaasta kasumiaruanded ja bilansi, tingimusel et kasumiaruande ja bilansi avalikustamine on pakkuja asutamise riigi äriühinguõiguse alusel nõutav;

b) pakkuja peab esitama Frontexile kinnituse ettevõtte viimase 3 lõpetatud raamatupidamisaruannetega aasta kogukäibe kohta (teave tuleb esitada eraldi iga aasta kohta); viimase 3 aasta keskmine käive peab olema suurem kui 2 000 000 EUR;

c) pakkuja peab esitama hiljuti (viimase 3 kuu jooksul) pakkuja panga väljastatud õiendi, millega tõendatakse nimetatud ettevõtte head üldist majanduslikku elujõulisust ning võimet saada vähemalt 500 000 EUR (või kohalikus vääringus võrdväärses) ulatuses laenuvahendeid.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkuja peab lepingu täitmiseks vajaliku tehnilise pädevuse ja kutsesuutlikkuse kohta esitama järgmise tõendusmaterjali:

A. pakkujal peab olema vähemalt 3 aastat kutsealaseid kogemusi samalaadsete teenuste (s.o konverentsi haldamise teenused) osutamisel.

Selle kohta tuleb tõenditena esitada järgmised dokumendid:

— pakkuja kogemusi kinnitav ettevõtte portfoolio;

— viimase 3 aasta jooksul täidetud selliste lepingute nimekiri, mis vastavad käesolevas pakkumiskutses nõutavatele teenustele, märkides lepingute kliendid, maksumused, ulatuse ja keerukuse;

— vähemalt 5 soovituskirja eespool nimetatud klientidelt, kes tõendavad osutatud teenuste head kvaliteeti; pakkujate e-kirju või nende endi koostatavaid kinnitusi vastu ei võeta;

B. pakkuja peab tõendama, et tema asjaomastel töötajatel on asjakohane suutlikkus ja tehniline pädevus kõikide tulevase lepingu kontekstis nõutavate teenuste osutamiseks.

Eespool loetletud tehnilise pädevuse ja kutsesuutlikkuse kriteeriumidele vastamise tõendamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid ja/või järgmine teave:

— ettevõtte tehniliste ja inimressursside ülevaade, millega kinnitatakse pakkuja suutlikkust lepingut täita;

— asjakohas(t)e töötaja(te) elulookirjeldus(ed), kus on kirjas isiku(te) keelteoskuse tasemed ja teenuste osutamiseks vajalikud kutsekvalifikatsioonid.

III.2)Lepingu tingimused
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 12/09/2016
Kohalik aeg: 17:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 4 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 19/09/2016
Kohalik aeg: 11:00
Pakkumuste avamise koht:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POOLA.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
01/08/2016