Pakalpojumi - 278383-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Paziņojums par brīvprātīgu ex ante pārskatāmību - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez iepriekšējas publicēšanas 

Francija-Douains: Tehniskās palīdzības pakalpojumi

2019/S 113-278383

Brīvprātīgas ex-ante pārskatāmības paziņojums

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
CA Seine Normandie Agglomération
12 rue de la Mare à Jouy
Douains
27120
Francija
Tālrunis: +33 276480258
E-pasts: marchespublics@sna27.fr
Fakss: +33 232539536
NUTS kods: FRD21

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.sna27.fr

Pircēja profila adrese: https://www.marches-securises.fr

I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Cits veids: Établissement public de coopération intercommunal
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Marché 2018/088 — Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la valorisation touristique du site de Château Gaillard

II.1.2)Galvenās CPV kods
71356200
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Avis d'intention de conclure du marché 2018/088 — assistance à maîtrise d'ouvrage pour la valorisation touristique du site de Château Gaillard.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 171 125.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71356200
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRD21
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Avis d'intention de conclure marché 2018/088 — assistance à maîtrise d'ouvrage pour la valorisation touristique du site de Château Gaillard.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 60
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Prix des prestations / Svērums: 30
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Délai d'exécution / Svērums: 10
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, neizsludinot iepirkumu ar iepriekšēju publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, gadījumos, kas uzskaitīti turpmāk
  • Iepirkums neietilpst attiecīgās direktīvas darbības jomā
Paskaidrojums:

Le présent marché est passé en procédure adaptée inférieure au seuil de transmission au JOUE.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Nosaukums:

2018/088 — Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la valorisation touristique du site de Château Gaillard

V.2)Līguma/koncesijas piešķiršana
V.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
27/05/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Groupement Ciclop — Agence 7 Lieux — Mérimée Conseil — Abcia Ingénierie
78867635100026
20 rue des Fleurs
Val-de-Reuil
27100
Francija
NUTS kods: FRD21
Darbuzņēmējs/koncesionārs būs MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 171 125.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
Rouen
76000
Francija
Tālrunis: +33 235583500
E-pasts: greffe.ta-rouen@juradm.fr
Fakss: +33 235583503

Interneta adrese: https://www.rouen.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

— référé précontractuel introduit du début de la procédure jusqu'à la signature du marché (article L. 551-1 du code de justice administrative),

— référé contractuel: 1 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution (articles L. 551-12 à L. 551-23 modifiés par l'ordonnance du 7.5.2009 et le décret du 27.11.2009),

— recours pour excès de pouvoir: 2 mois à compter de la notification ou publication de la décision attaquée (article R. 421-1 et suivant du même code),

— recours de plein contentieux à l'encontre du marché: 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant son attribution, pouvant être assorti d'une demande de suspension de l'exécution du marché (art. L. 521-1 du code de la justice administrative).

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
Rouen
76000
Francija
Tālrunis: +33 235583500
E-pasts: greffe.ta-rouen@juradm.fr
Fakss: +33 235583503

Interneta adrese: https://www.rouen.tribunal-administratif.fr

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/06/2019