Pakalpojumi - 278390-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Līguma/koncesijas grozīšana tā/tās darbības laikā - Atklāta procedūra 

Bulgārija-Sofija: Analīzes pakalpojumi

2019/S 113-278390

Paziņojums par izmaiņām

Izmaiņas līgumā/koncesijā tā/tās darbības laikā

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Izpalnitelna agentsiya po okolna sreda
831901762
bul. „Tsar Boris III“ No. 136
Sofiya
1618
Bulgārija
Kontaktpersona: Rositsa Hristova, Madlena Stanimirova, Margarita Dimitrova
Tālrunis: +359 29406432
E-pasts: rhristova@eea.government.bg
Fakss: +359 29559015
NUTS kods: BG411

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://eea.government.bg/

Pircēja profila adrese: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците

II.1.2)Galvenās CPV kods
71620000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Анализи и проучвания на видовете птици, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71620000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BG
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī:

Извършване на анализи и проучвания на видовете птици, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)

II.2.7)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Beigu datums: 31/01/2020
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“

IV iedaļa: Procedūra

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Paziņojums par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 080-192256

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Līguma numurs: 3730
Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Анализи и проучвания на видовете птици, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)

V.2)Līguma/koncesijas piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas/koncesijas piešķiršanas lēmuma datums:
18/04/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Līgums/koncesija ir piešķirts(-a) ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Консорциум „Дикон—Партицип“ ДЗЗД
177295767
ж.к. „Суха река“, бул. „Владимир Вазов“, сграда до бл. 208, ет. 2
София
1505
Bulgārija
Tālrunis: +359 29445109
E-pasts: projects@dicon-bg.com
Fakss: +359 29445118
NUTS kods: BG411
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
„Дикон Груп България“ ЕООД
121376124
ж.к. „Суха река“, бул. „Владимир Вазов“, сграда до бл. 208, ет. 2
София
1505
Bulgārija
Tālrunis: +359 29445109
E-pasts: projects@dicon-bg.com
Fakss: +359 29445118
NUTS kods: BG411
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
„Партицип“ ГМБХ
ж.к. „Суха река“, бул. „Владимир Вазов“, сграда до бл. 208, ет. 2
София
1505
Gvineja
Tālrunis: +359 29445109
E-pasts: projects@dicon-bg.com
Fakss: +359 29445118
NUTS kods: DE
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (līguma noslēgšanas brīdī;bez PVN)
Iepirkuma kopējā vērtība: 3 646 990.00 BGN

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgārija
Tālrunis: +359 29884070
E-pasts: cpcadmin@cpc.bg
Fakss: +359 29807315

Interneta adrese: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgārija
Tālrunis: +359 29884070
E-pasts: cpcadmin@cpc.bg
Fakss: +359 29807315

Interneta adrese: http://www.cpc.bg

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

В 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019

VII iedaļa: Izmaiņas līgumā/koncesijā

VII.1)Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām
VII.1.1)Galvenās CPV kods
71620000
VII.1.2)Papildu CPV kods(-i)
VII.1.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BG
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Iepirkuma apraksts:

Извършване на анализи и проучвания на видовете птици, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО)

VII.1.5)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Beigu datums: 12/01/2021
Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums:

VII.1.6)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 3 646 990.00 BGN
VII.1.7)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Консорциум „Дикон—Партицип“ ДЗЗД
177295767
ж.к. „Суха река“, бул. „Владимир Вазов“, сграда до бл. 208, ет. 2
София
1505
Bulgārija
Tālrunis: +359 29445109
E-pasts: projects@dicon-bg.com
Fakss: +359 29445118
NUTS kods: BG411
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē
VII.1.7)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
„Дикон Груп България“ ЕООД
121376124
ж.к. „Суха река“, бул. „Владимир Вазов“, сграда до бл. 208, ет. 2
София
1505
Bulgārija
Tālrunis: +359 29445109
E-pasts: projects@dicon-bg.com
Fakss: +359 29445118
NUTS kods: BG411
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: jā
VII.1.7)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
„Партицип“ ГМБХ
ж.к. „Суха река“, бул. „Владимир Вазов“, сграда до бл. 208, ет. 2
София
1000
Vācija
Tālrunis: +359 29445109
E-pasts: projects@dicon-bg.com
Fakss: +359 29445118
NUTS kods: DE
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē
VII.2)Informācija par izmaiņām
VII.2.1)Izmaiņu apraksts
Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 43 от договор № 3730 от 18.4.2019 г. между ИАОС и Консорциум „Дикон—Партицип“ ДЗЗД и във връзка с чл. 69, ал. 4 от общите условия за изпълнение на проекти по ОПОС 2014—2020 г., утвърдени със Заповед № РД-ОП-25 от 8.3.2018 г. на министъра на околната среда и водите и писмо с изх. № 3-003-0001-1-33 от 15.3.2019 г. от ръководителя на УО на ОПОС 2014—2020 г., срокът на договора се променя до 12.1.2021 г.

VII.2.2)Izmaiņu iemesli
Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīga līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs nevarēja paredzēt (Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
To apstākļu apraksts, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un skaidrojums par šo apstākļu neparedzamību:

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е спиран и възобновяван от УО на ОПОС, както следва:

— спрян с писмо изх. № 3-003-0001-1-89/14.7.2018 г. на УО, считано от 12.7.2017 г. — възобновен с писмо изх. № 3-003-0001-1-143/11.9.2017, считано от 25.8.2017 г. (период на спиране 44 календарни дни),

— спрян с писмо изх. №3-003-0001-1156/4.10.2017 г. на УО, считано от 28.09.2017 г. — възобновен с писмо изх. № 12-00-521/2.5.2018 г., считано от 27.4.2018 (период на спиране 211 календарни дни),

— спрян с писмо изх. № 3-003-0001-1-113/21.5.2018 на УО, считано от 17.5.2018 г. — възобновен с писмо изх. № 3-003-0001-1-182/6.8.2018, считано от 19.7.2018 г. (период на спиране 63 календарни дни).

На основание чл. 69, ал. 4 от общите условия за изпълнение на проекти по ОПОС 2014—2020 г., утвърдени със Заповед № РД-ОП-25 от 8.3.2018 г. на министъра на околната среда и водите, срокът за изпълнение на дейностите по проекта, респективно ЗБФП се удължава с периода на спирането — 318 календарни дни.

VII.2.3)Cenas pieaugums
Atjauninātā kopējā līguma vērtība pirms izmaiņām (ņemot vēra iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus, un Direktīvas 2014/23/ES gadījumā – vidējo inflācijas līmeni attiecīgajā dalībvalstī)
Vērtība bez PVN: 3 646 990.00 BGN
Līguma kopējā vērtība pēc izmaiņām
Vērtība bez PVN: 3 646 990.00 BGN