Pakalpojumi - 278391-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Līguma/koncesijas grozīšana tā/tās darbības laikā - Atklāta procedūra 

Bulgārija-Sofija: Analīzes pakalpojumi

2019/S 113-278391

Paziņojums par izmaiņām

Izmaiņas līgumā/koncesijā tā/tās darbības laikā

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Izpalnitelna agentsiya po okolna sreda
Valsts reģistrācijas numurs: 831901762
Pasta adrese: bul. „Tsar Boris III“ No. 136
Pilsēta: Sofiya
NUTS kods: BG411
Pasta indekss: 1618
Valsts: Bulgārija
Kontaktpersona: Rositsa Hristova, Madlena Stanimirova, Margarita Dimitrova
E-pasts: rhristova@eea.government.bg
Tālrunis: +359 29406432
Fakss: +359 29559015

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://eea.government.bg/

Pircēja profila adrese: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците

II.1.2)Galvenās CPV kods
71620000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71620000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BG
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī:

Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)

II.2.7)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Beigu datums: 31/01/2020
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“

IV iedaļa: Procedūra

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Paziņojums par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 013-026733

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Līguma numurs: 3683
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)

V.2)Līguma/koncesijas piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas/koncesijas piešķiršanas lēmuma datums:
14/12/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Līgums/koncesija ir piešķirts(-a) ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Консорциум „Енвимон“
Valsts reģistrācijas numurs: 177296634
Pasta adrese: ул. „Димитър Манов“ № 33
Pilsēta: София
NUTS kods: BG411
Pasta indekss: 1408
Valsts: Bulgārija
E-pasts: b.karakushev@portfoliopm.eu
Tālrunis: +359 0894511923
Fakss: +359 0894511923
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (līguma noslēgšanas brīdī;bez PVN)
Iepirkuma kopējā vērtība: 7 800 250.00 BGN

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Комисия за защита на конкуренцията
Pasta adrese: бул. „Витоша“ № 18
Pilsēta: София
Pasta indekss: 1000
Valsts: Bulgārija
E-pasts: cpcadmin@cpc.bg
Tālrunis: +359 29884070
Fakss: +359 29807315

Interneta adrese: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Комисия за защита на конкуренцията
Pasta adrese: бул. „Витоша“ № 18
Pilsēta: София
Pasta indekss: 1000
Valsts: Bulgārija
E-pasts: cpcadmin@cpc.bg
Tālrunis: +359 29884070
Fakss: +359 29807315

Interneta adrese: http://www.cpc.bg

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

В 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019

VII iedaļa: Izmaiņas līgumā/koncesijā

VII.1)Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām
VII.1.1)Galvenās CPV kods
71620000
VII.1.2)Papildu CPV kods(-i)
VII.1.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BG
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Iepirkuma apraksts:

Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в БЪЛГАРИЯ, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)

VII.1.5)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Beigu datums: 12/01/2021
Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums:

VII.1.6)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 7 800 250.00 BGN
VII.1.7)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Консорциум „Енвимон“
Valsts reģistrācijas numurs: 177296634
Pasta adrese: ул. „Димитър Манов“ № 33
Pilsēta: София
NUTS kods: BG411
Pasta indekss: 1408
Valsts: Bulgārija
E-pasts: b.karakushev@portfoliopm.eu
Tālrunis: +359 0894511923
Fakss: +359 0894511923
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē
VII.2)Informācija par izmaiņām
VII.2.1)Izmaiņu apraksts
Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 43 от договор № 3683/14.12.2018 г. между ИАОС и Консорциум „Енвимон“ и във връзка с чл. 69, ал. 4 от общите условия за изпълнение на проекти по ОПОС 2014—2020 г., утвърдени със Заповед № РД-ОП-25 от 8.3.2018 г. на министъра на околната среда и водите и писмо с изх. № 3-003-0001-1-33 от 15.3.2019 г. от ръководителя на УО на ОПОС 2014—2020 г.

VII.2.2)Izmaiņu iemesli
Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīga līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs nevarēja paredzēt (Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
To apstākļu apraksts, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un skaidrojums par šo apstākļu neparedzamību:

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е спиран и възобновяван от УО на ОПОС, както следва:

— спрян с писмо изх. № 3-003-0001-1-89/14.7.2018 г. на УО, считано от 12.7.2017 г. — възобновен с писмо изх. №3-003-0001-1-143/11.9.2017, считано от 25.8.2017 г. (период на спиране 44 календарни дни),

— спрян с писмо изх. №3-003-0001-1156/4.10.2017 г. на УО, считано от 28.9.2017 г. — възобновен с писмо изх. № 12-00-521/2.5.2018 г., считано от 27.4.2018 (период на спиране 211 календарни дни),

— спрян с писмо изх. № 3-003-0001-1-113/21.5.2018 г. на УО, считано от 17.5.2018 г. — възобновен с писмо изх. № 3-003-0001-1-182/6.8.2018, считано от 19.7.2018 г. (период на спиране 63 календарни дни).

На основание чл. 69, ал. 4 от общите условия за изпълнение на проекти по ОПОС 2014—2020 г., утвърдени със Заповед № РД-ОП-25 от 8.3.2018 г. на министъра на околната среда и водите, срокът за изпълнение на дейностите по проекта, респективно ЗБФП се удължава с периода на спирането — 318 календарни дни.

VII.2.3)Cenas pieaugums
Atjauninātā kopējā līguma vērtība pirms izmaiņām (ņemot vēra iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus, un Direktīvas 2014/23/ES gadījumā – vidējo inflācijas līmeni attiecīgajā dalībvalstī)
Vērtība bez PVN: 7 800 250.00 BGN
Līguma kopējā vērtība pēc izmaiņām
Vērtība bez PVN: 7 800 250.00 BGN