Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 278437-2022

TIЗаглавиеИтaлия-Torino: Вътрешни помощни услуги — Южно и Източно Средиземноморие
NDНомер на публикацията на обявлението278437-2022
PDДата на публикуване25/05/2022
OJНомер на броя на ОВ S101
TWГрад/населено място на купувачаTORINO
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска фондация за обучение (ETF)
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаIT
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен19/05/2022
DTКраен срок за подаване28/06/2022
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)80530000 - Услуги по професионално обучение
63500000 - Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
73000000 - Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)ITC11
IAИнтернет адрес (URL)https://www.etf.europa.eu/
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048