Būvdarbi - 278472-2019

14/06/2019    S113    Būvdarbi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Chorzów: Ar tramvaju satiksmi saistīti darbi

2019/S 113-278472

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Būvdarbi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2019/S 076-181821)

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Tramwaje Śląskie S.A.
Pasta adrese: ul. Inwalidzka 5
Pilsēta: Chorzów
NUTS kods: PL22
Pasta indekss: 41-506
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Joanna Urych
E-pasts: j.urych@tram-silesia.pl
Fakss: +48 322510096

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.tram-silesia.pl

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

„Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” – Zadanie 1

Atsauces numurs: UE/JRP/B/284/2019
II.1.2)Galvenās CPV kods
45234121
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” – Zadanie 1 w ramach realizacji Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 076-181821

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: III.1.3
Teksta labojuma vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, pkt. I ppkt 1 lit. b)
Tekstu:

b. dysponuje osobami, odpowiedzialnymi za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:

— 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Głównego Projektanta – Koordynatora Zespołu Projektowego – posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako projektant 1 dokumentację projektową składającą się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę trasy tramwajowej / tras tramwajowych wraz z budową lub przebudową elektrycznej napowietrznej sieci trakcyjnej, odwodnieniem torowiska oraz budową lub przebudową przystanków, o łącznej długości min. 1,5 km toru pojedynczego (1 inwestycja)

— 1 osobą która będzie pełnić funkcję Projektanta Mostowego - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej, która w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako Projektant dokumentację projektową składającą się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A dla drogi dwujezdniowej lub tunelu drogowego, tramwajowego lub kolejowego

— 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych co najmniej 2 robotami budowlanymi polegającymi budowie lub przebudowie trasy tramwajowej / tras tramwajowych lub trasy kolejowej / tras kolejowych o łącznej długości min. 1,5 km toru pojedynczego, z czego przynajmniej jedna z nich powinna polegać na budowie lub przebudowie trasy tramwajowej / tras tramwajowych lub trasy kolejowej / tras kolejowych o długości min. 1 km toru pojedynczego

— 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót mostowych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała jako Kierownik robót mostowych co najmniej 2 robotami budowlanymi polegającymi budowie lub przebudowie obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A

— 1 osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót elektrycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, który w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała jako kierownik robót elektrycznych lub kierownik robót elektroenergetycznych co najmniej 2 robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub budowie sieci trakcyjnej o długości każdego odcinka min. 1 000 m

Lasīt šādi:

b. dysponuje osobami, odpowiedzialnymi za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:

— 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Głównego Projektanta – Koordynatora Zespołu Projektowego – posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako projektant 1 dokumentację projektową składającą się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę trasy tramwajowej / tras tramwajowych wraz z budową lub przebudową elektrycznej napowietrznej sieci trakcyjnej, odwodnieniem torowiska oraz budową lub przebudową przystanków, o łącznej długości min. 1,5 km toru pojedynczego (1 inwestycja)

— 1 osobą która będzie pełnić funkcję Projektanta Mostowego - posiadającą uprawnienia budowlane doprojektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako Projektant dokumentację projektową składającą się co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A dla drogi dwujezdniowej lub tunelu drogowego, tramwajowego lub kolejowego

— 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych co najmniej 2 robotami budowlanymi polegającymi budowie lub przebudowie trasy tramwajowej / tras tramwajowych lub trasy kolejowej / tras kolejowych o łącznej długości min. 1,5 km toru pojedynczego, z czego przynajmniej jedna z nich powinna polegać na budowie lub przebudowie trasy tramwajowej / tras tramwajowych lub trasy kolejowej / tras kolejowych o długości min. 1 km toru pojedynczego

— 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót mostowych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała jako Kierownik Budowy lub Kierownik robót mostowych co najmniej 2 robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A

— 1 osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót elektrycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, który w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała jako Kierownik budowy lub Kierownik robót elektrycznych lub Kierownik robót elektroenergetycznych co najmniej 2 robotami budowlanymi obejmującymi przebudowę lub budowę sieci trakcyjnej o długości każdego odcinka min. 1 000 m

VII.2)Cita papildu informācija: