Pakalpojumi - 278575-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Zviedrija-Mölndal: Elektrotehnisko instalāciju darbi

2019/S 113-278575

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Mölndals stad
212000-1363
i.u
Mölndal
431 82
Zviedrija
Kontaktpersona: Niklas Adebahr
E-pasts: niklas.adebahr@molndal.se
NUTS kods: SE232

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.molndal.se

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjccxgjnx&GoTo=Docs
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjccxgjnx&GoTo=Tender
I.6)Galvenā darbības joma
Ūdensapgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ramavtal för elarbeten på VA-anläggningar

Atsauces numurs: TEN 294/19
II.1.2)Galvenās CPV kods
45315100
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Ramavtal avseende löpande drift och underhållsåtgärder för elinstallationer, inklusive styr- och reglerarbeten, på VA-objekt inom Mölndals stad och Härryda kommun. Ramavtal avses tecknas med en (1) leverantör.

Upphandlingsföremålet

Mölndals stad, tillsammans med Härryda kommun, genomför upphandling avseende ramavtal för elarbeten på VA-anläggningar. Anbudsgivare inbjuds härmed att lämna anbud.

Tjänster inom ramavtalet omfattar drift och underhållsåtgärder för elinstallationer, inklusive styr- och reglerarbeten, på VA-objekt inom Mölndals stad och Härryda kommun. Objekten avser bl.a. pumpstationer, tryckstegringsstationer, reservoarer, mfl. Arbeten inom ramavtal kommer att avropas löpande efter behov.

Beställaren reserverar sig för att elarbeten i samband med nybyggnation av LTA-pumpstationer hanteras av annan leverantör och ingår därför inte i detta ramavtal.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
50532000
51900000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SE232
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Ramavtal avseende löpande drift och underhållsåtgärder för elinstallationer, inklusive styr- och reglerarbeten, på VA-objekt inom Mölndals stad och Härryda kommun. Ramavtal avses tecknas med en (1) leverantör.

Upphandlingsföremålet

Mölndals stad, tillsammans med Härryda kommun, genomför upphandling avseende ramavtal för elarbeten på VA-anläggningar. Anbudsgivare inbjuds härmed att lämna anbud.

Tjänster inom ramavtalet omfattar drift och underhållsåtgärder för elinstallationer, inklusive styr- och reglerarbeten, på VA-objekt inom Mölndals stad och Härryda kommun. Objekten avser bl.a. pumpstationer, tryckstegringsstationer, reservoarer, mfl. Arbeten inom ramavtal kommer att avropas löpande efter behov.

Beställaren reserverar sig för att elarbeten i samband med nybyggnation av LTA-pumpstationer hanteras av annan leverantör och ingår därför inte i detta ramavtal.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/09/2019
Beigu datums: 31/08/2023
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 14/08/2019
Vietējais laiks: 23:59
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 14/11/2019
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 15/08/2019
Vietējais laiks: 00:00

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Zviedrija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019