Pakalpojumi - 278611-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez iepriekšējas publicēšanas 

Francija-Narbonna: Notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi

2019/S 113-278611

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Le Grand Narbonne
Pasta adrese: 12 boulevard Frédéric Mistral, CS 50100
Pilsēta: Narbonne
NUTS kods: FRJ11
Pasta indekss: 11785
Valsts: Francija
E-pasts: commandepublique@legrandnarbonne.com
Tālrunis: +33 468581458

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://marchespublics.aude.fr

Pircēja profila adrese: http://marchespublics.aude.fr

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.6)Galvenā darbības joma
Cita darbība: Eau — Assainissement

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Contrôles des installations d'assainissement non collectif

II.1.2)Galvenās CPV kods
90480000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Contrôles des installations d'assainissement non collectif.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Vērtība bez PVN: 325 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90480000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FRJ11
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Contrôles des installations d'assainissement non collectif.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Valeur technique / Svērums: 35.0
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Délai d'exécution/livraison / Svērums: 25.0
Cena - Svērums: 40.0
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, neizsludinot iepirkumu ar iepriekšēju publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, gadījumos, kas uzskaitīti turpmāk
  • Iepirkums neietilpst attiecīgās direktīvas darbības jomā
Paskaidrojums:

Procédure adaptée non soumise à publication préalable au JOUE.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: GN9A01
Nosaukums:

Contrôles des installations d'assainissement non collectif

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
11/06/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Azur environnement
Pasta adrese: 29 rue des Cisterciens
Pilsēta: Narbonne
NUTS kods: FR
Pasta indekss: 11100
Valsts: Francija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 325 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Tribunal administratif de Montpellier
Pasta adrese: 6 rue Pitot
Pilsēta: Montpellier
Pasta indekss: 34063
Valsts: Francija
E-pasts: greffe.ta-montpellier@juradm.fr

Interneta adrese: http://montpellier.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des litiges
Pasta adrese: 2 boulevard Paul Peytral
Pilsēta: Marseille
Pasta indekss: 13006
Valsts: Francija
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019