Pakalpojumi - 278650-2019

14/06/2019    S113    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Varšava: Celtniecības uzraudzības pakalpojumi

2019/S 113-278650

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2019/S 112-275990)

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polija
Kontaktpersona: Bartłomiej Perzyński
Tālrunis: +48 224732153
E-pasts: bartlomiej.perzynski@plk-sa.pl
Fakss: +48 224732399
NUTS kods: PL

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://plk-sa.pl

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice od km 53,500 do km 128,680"

Atsauces numurs: 9090/IRZU/12421/03403/19/P
II.1.2)Galvenās CPV kods
71520000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie Usługi w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją Projektu pn. „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice” nr Projektu: 2017-PL-TM-0054-W.

Usługa świadczona będzie, co do zasady w etapach:

Etap 1 - realizacji Robót;

Etap 2 - gwarancji i zgłaszania wad.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/06/2019
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 112-275990

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: III.1.1
Teksta labojuma vieta: pkt 9, ppkt b)
Tekstu:

b) okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, w zakresie pkt. 9.8.1 – 9.8.7 IDW.

Lasīt šādi:

b) okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, w zakresie pkt. 9.9.1 – 9.9.7 IDW.

VII.2)Cita papildu informācija: