Pakalpojumi - 278652-2019

14/06/2019    S113    Pakalpojumi - Līguma/koncesijas grozīšana tā/tās darbības laikā - Sarunu procedūra bez iepirkuma izsludināšanas 

Slovākija-Bratislava: Inženiertehniskie pakalpojumi

2019/S 113-278652

Paziņojums par izmaiņām

Izmaiņas līgumā/koncesijā tā/tās darbības laikā

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Slovenské elektrárne, a.s.
Valsts reģistrācijas numurs: 35829052
Pasta adrese: Mlynské nivy 47
Pilsēta: Bratislava
NUTS kods: SK01
Pasta indekss: 82109
Valsts: Slovākija
Kontaktpersona: Ing. Marianna Vašš
E-pasts: Marianna.Vass@seas.sk
Tālrunis: +421 366378545

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.seas.sk

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Koordinácia rozhraní jadrovej elektrárne MO34 typu VVER440-213

Atsauces numurs: 4600010550 D4
II.1.2)Galvenās CPV kods
71300000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Posilnenie koordinácie rozhraní jadrovej elektrárne typu VVER440-213 D4

Daļas numurs: 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71300000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SK023
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Atómové elektrárne Mochovce 34

II.2.4)Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī:

Predmetom zákazky je posilnenie koordinácie rozhraní atómovej elektrárne typu VVER 440 V213 prostredníctvom:

Podporných činností pri výstavbe v zmysle požiadaviek kvality a legislatívnych požiadaviek a kontroly sprievodnej technickej dokumentácie

Posilnením technického dozoru pri rozhraniach jadrovej a nejadrovej časti

Podporou kontroly, plánovania a monitoringu činností technologických zhotoviteľov

Posilnením inžinieringu stavby, inžinieringu a výstavby v špecifických oblastiach a to stavebnej, elektro, strojnej, protipožiarnej, vzduchotechnickej atď.

II.2.7)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Sākuma datums: 27/11/2014
Beigu datums: 31/12/2021
Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz astoņus gadus, pamatojums:

Nie je rámcová dohoda

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Paziņojums par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Paziņojuma numurs ES OV: 2014/S 196-347331

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Līguma numurs: 4600010550
Daļas numurs: 4
Nosaukums:

Posilnenie koordinácie rozhraní jadrovej elektrárne typu VVER440-213 D4

V.2)Līguma/koncesijas piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas/koncesijas piešķiršanas lēmuma datums:
24/11/2014
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Līgums/koncesija ir piešķirts(-a) ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Škoda J.S., a.s.
Valsts reģistrācijas numurs: 25235753
Pasta adrese: Orlík, Bolevec 266/15
Pilsēta: Plzeň
NUTS kods: CZ
Pasta indekss: 316 00
Valsts: Čehija
E-pasts: Tomas.Zelenka@skoda-js.cz

Interneta adrese: http://www.skoda-js.cz

Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (līguma noslēgšanas brīdī;bez PVN)
Iepirkuma kopējā vērtība: 21 000 000.00 EUR

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Úrad pre verejné obstarávanie
Pasta adrese: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Pilsēta: Bratislava
Pasta indekss: 820 05
Valsts: Slovākija
Tālrunis: +421 250264176
Fakss: +421 250264219

Interneta adrese: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Úrad pre verejné obstarávanie
Pasta adrese: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Pilsēta: Bratislava
Pasta indekss: 820 05
Valsts: Slovākija
Tālrunis: +421 250264176
Fakss: +421 250264219

Interneta adrese: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/06/2019

VII iedaļa: Izmaiņas līgumā/koncesijā

VII.1)Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām
VII.1.1)Galvenās CPV kods
71300000
VII.1.2)Papildu CPV kods(-i)
VII.1.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SK023
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Atómová elektráreň Mochovce 34

VII.1.4)Iepirkuma apraksts:

Jedná sa o doplňujúce plnenie od pôvodného dodávateľa. Predmetom zákazky je v rámci posilnenia koordinácie rozhraní atómovej elektrárne typu VVER 440 V213:

Poskytovať podporu kontroly sprievodnej technickej dokumentácie a ďalšie podporné činnosti v zmysle požiadaviek kvality a legislatívy

Posilniť technický dozor pri rozhraniach jadrovej a nejadrovej časti

Pokračovať v podpore kontroly, plánovania a monitoringu činností technologických zhotoviteľov

Posilnenie inžinieringu stavby a výstavby v špecifických oblastiach a to stavebnej, elektro, strojnej, protipožiarnej, vzduchotechnickej atď.

VII.1.5)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Sākuma datums: 27/11/2014
Beigu datums: 31/12/2021
Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz astoņus gadus, pamatojums:

Nie je rámcová dohoda

VII.1.6)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 33 780 836.00 EUR
VII.1.7)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Škoda J.S., a.s.
Valsts reģistrācijas numurs: 25235753
Pasta adrese: Orlík, Bolevec 266/15
Pilsēta: Plzeň
NUTS kods: CZ
Pasta indekss: 316 00
Valsts: Čehija
E-pasts: Tomas.Zelenka@skoda-js.cz
Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē
VII.2)Informācija par izmaiņām
VII.2.1)Izmaiņu apraksts
Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

Hlavné úpravy sú:

Úprava harmonogramu Projektu MO34

Úprava celkovej ceny

VII.2.2)Izmaiņu iemesli
Nepieciešami sākotnējā darbuzņēmēja/koncesionāra veikti papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes (Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punkta b) apakšpunkts, Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punkta b) apakšpunkts, Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punkta b) apakšpunkts)
Apraksts par ekonomiskajiem un tehniskajiem iemesliem un neērtībām vai būtisku izmaksu pieaugumu, kas kavē darbuzņēmēja maiņu:

Príprava a koordinácia rozhraní jadrovej energetiky VVER 440 si vyžaduje odbornosť, vedomosti a skúsenosti, ktoré spĺňa Škoda JS,pretože ich nadobudla v jadrových elektrárňach typu VVER (Jaslovské Bohunice, Dukovany, Temelín, Paks, atď.). Škoda JS bola hlavným dodávateľom a koordinátorom prác na blokoch 1 a 2 JE Mochovce a v JE Dukovany. Nový harmonogram Projektu MO34 uvádza termín ukončenia projektu v apríli 2020 pre blok 4. Výsledkom je nutnosť predĺžiť poskytovanie služieb poskytovaných spoločnosťou Škoda JS až do úplného dokončenia aktivít uvedenia do prevádzky 4. bloku. pre pokračovanie v poskytovaní podpory na overenie a následné predloženie dokumentácie regulačným inštitúciám. Škoda JS je dokonale oboznámená so všetkými detailmi projektu, obmedzeniami a nedostatkami. Zmena dodávateľa v tejto fáze projektu by mala fatálny vplyv na pokračovanie prác, následne aj na náklady.

Dodatok č. 4 sa uzatvára v súlade s §18 odsek 1) písm. b Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015.

VII.2.3)Cenas pieaugums
Atjauninātā kopējā līguma vērtība pirms izmaiņām (ņemot vēra iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus, un Direktīvas 2014/23/ES gadījumā – vidējo inflācijas līmeni attiecīgajā dalībvalstī)
Vērtība bez PVN: 32 197 160.00 EUR
Līguma kopējā vērtība pēc izmaiņām
Vērtība bez PVN: 33 780 836.00 EUR