Būvdarbi - 278659-2019

14/06/2019    S113    - - Būvdarbi - Paziņojums par koncesijas piešķiršanu - Koncesijas piešķiršanas procedūra 

Rumānija-Cluj-Napoca: Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

2019/S 113-278659

Paziņojums par koncesijas piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Būvdarbi

Legal Basis:

Direktīva 2014/23/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Municipiul Cluj-Napoca
4305857
Str. Moţilor nr. 1-3
Cluj-Napoca
400001
Rumānija
Kontaktpersona: Lucia Lupea
Tālrunis: +40 264596030
E-pasts: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Fakss: +40 264431575
NUTS kods: RO113

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.primariaclujnapoca.ro

Pircēja profila adrese: www.e-licitatie.ro

I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Concesionarea lucrărilor pentru realizarea și exploatarea unor imobile cu funcțiuni complexe pe terenul aflat în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 106

Atsauces numurs: 5
II.1.2)Galvenās CPV kods
45200000
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Concesionarea lucrarilor pentru realizarea si exploatarea unor imobile cu functiuni complexe pe terenul aflat in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 106. Se pot solicita clarificari cu 25 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor si raspunsul se va transmite cu 15 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.

Ofertantii pot opta fie pentru o investitie cu destinatia hotel de minim 200 camere, clasificare turistica 4 stele conform SF, fie pot opta pentru cladire de birouri si servicii conexe, minim clasa A, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Šī koncesija ir sadalīta daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71322000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: RO113
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Municipiul Cluj-Napoca.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Concesionarea lucrarilor pentru realizarea si exploatarea unor imobile cu functiuni complexe pe terenul aflat in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 106. Se pot solicita clarificari cu 25 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor si raspunsul se va transmite cu 15 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.

Ofertantii pot opta fie pentru o investitie cu destinatia hotel de minim 200 camere, clasificare turistica 4 stele conform SF, fie pot opta pentru cladire de birouri si servicii conexe, minim clasa A, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Koncesija tiek piešķirta, pamatojoties uz turpmāk aprakstītajiem kritērijiem:
  • Kritērijs: Nivelul redeventei.
  • Kritērijs: Modul de asigurare a protecţiei mediului, reprezentat prin cea mai mare suprafațǎ cu vegetație propusǎ în cadrul investiției (în mp).
II.2.7)Koncesijas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 480
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra ar paziņojuma par koncesiju iepriekšēju publicēšanu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.1.11)Piešķiršanas procedūras galvenie elementi:
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

V iedaļa: Koncesijas piešķiršana

Daļas numurs: 1
Koncesija/daļa ir piešķirta: nē
V.1)Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru
Koncesija/daļa nav piešķirta
Netika saņemts neviens piedāvājums vai dalības pieprasījums, vai visi piedāvājumi vai dalības pieprasījumi tika noraidīti

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumānija
Tālrunis: +40 213104641
E-pasts: office@cnsc.ro
Fakss: +40 213104642 / +40 218900745

Interneta adrese: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/06/2019