Būvdarbi - 278757-2019

Rādīt kompakto skatījumu

14/06/2019    S113    - - Būvdarbi - Paziņojums par līgumu - Slēgta procedūra 

Norvēģija-Oslo: Būvlaukuma sagatavošana

2019/S 113-278757

Paziņojums par līgumu

Būvdarbi

Direktīva 2009/81/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

The Norwegian Defence Estates Agency
Grev Wedels plass 5
Kontaktpersona(-as): Hanne Thomassen
0151 Oslo
Norvēģija
Tālrunis: +47 98879345
E-pasts: hanne.thomassen@forsvarsbygg.no

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.forsvarsbygg.no/

Elektroniska piekļuve informācijai: https://permalink.mercell.com/106946846.aspx

Piedāvājumu un dalības pieteikumu elektroniskā iesniegšana: https://permalink.mercell.com/106946846.aspx

Papildu informāciju var saņemt: Mercell Norge AS
Grensesvingen 6
0663 Oslo
Norvēģija
E-pasts: support-no@mercell.com
Interneta adrese: https://permalink.mercell.com/106946846.aspx

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: Mercell Norge AS
Grensesvingen 6
0663 Oslo
Norvēģija
E-pasts: support-no@mercell.com
Interneta adrese: https://permalink.mercell.com/106946846.aspx

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: Mercell Norge AS
Grensesvingen 6
0663 Oslo
Norvēģija
E-pasts: support-no@mercell.com
Interneta adrese: https://permalink.mercell.com/106946846.aspx

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45100000, 31700000, 42113161, 42500000, 44611000, 45210000, 45300000, 45310000, 45315000, 45317300, 45330000, 45331200, 45331210

Apraksts
Būvlaukuma sagatavošana .
Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli .
Mitruma regulatori .
Dzesēšanas un ventilācijas iekārtas .
Cisternas .
Ēku celtniecības darbi .
Ēku instalācijas darbi .
Elektrības vadu instalācijas darbi .
Apkures un citu ēkas elektroietaišu ierīkošanas darbi .
Elektrosadales iekārtu elektroinstalācijas darbi .
Sanitārtehnikas darbi .
Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas ierīču uzstādīšana .
Ventilācijas ierīkošana .

IV iedaļa: Procedūra

IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
5.8.2019 - 09:00
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Cita Norwegian.