Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 278781-2020

TIЗаглавиеБългария-Пловдив: Хроматографи
NDНомер на публикацията на обявлението278781-2020
PDДата на публикуване16/06/2020
OJНомер на броя на ОВ S115
TWГрад/населено място на купувачаПЛОВДИВ
AUОфициално наименование на купувачаСдружение „Център по растителна системна биология и биотехнология“ (176937717)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач6 - Орган на подчинение на публичното право
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен11/06/2020
DTКраен срок за подаване22/07/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)38432200 - Хроматографи
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG421
IAИнтернет адрес (URL)https://cpsbb.eu/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС