Pakalpojumi - 279603-2017

19/07/2017    S136

Latvija-Salaspils: Autotransporta pakalpojumi

2017/S 136-279603

Brīvprātīgas ex-ante pārskatāmības paziņojums

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Salaspils novada dome
Valsts reģistrācijas numurs: 90000024008
Pasta adrese: Līvzemes iela 8
Pilsēta: Salaspils
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: 2169
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Līga Bogdāne
E-pasts: liga.bogdane@salaspils.lv
Tālrunis: +371 67981016
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.salaspils.lv
Pircēja profila adrese: http://www.salaspils.lv/parvalde/publiskais-iepirkums/649
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Braukšanas karšu iepirkums izglītojamo pārvadāšanai ar sabiedrisko transportu.

Atsauces numurs: SND 2017/34
II.1.2)Galvenās CPV kods
60100000 Autotransporta pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Braukšanas karšu iegāde Salaspils novada izglītojamo pārvadāšanai ar sabiedrisko transportu.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 56 259.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
60100000 Autotransporta pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Salaspils novads.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Braukšanas karšu iegāde Salaspils novada izglītojamo pārvadāšanai ar sabiedrisko transportu.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra bez iepriekšējas publicēšanas
  • Būvdarbus, preces vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts ekonomikas dalībnieks šādu iemeslu dēļ:
    • ar ekskluzīvu tiesību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību saistītu iemeslu dēļ
Paskaidrojums:

Nav informācijas.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Līguma numurs: 1
Nosaukums:

Braukšanas karšu iepirkums izglītojamo pārvadāšanai ar sabiedrisko transportu

V.2)Līguma/koncesijas piešķiršana
V.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
07/06/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: SIA “Galss Buss”
Valsts reģistrācijas numurs: 40003367411
Pasta adrese: Skulte 14-9
Pilsēta: Mārupes novads
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-2108
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs/koncesionārs būs MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 56 259.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: 1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: 1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
17/07/2017