Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 280698-2021

04/06/2021    S107

Sverige-Stockholm: Arkitekttjänster

2021/S 107-280698

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: AB Väsbyhem
Postadress: Upplandsväsby Centralvägen 1
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 194 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Silvio Almuna (Väsbyhem)
E-post: silvio.almuna@upplandsvasby.se
Telefon: +46 859097299
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vasbyhem.se/
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniska Konsulttjänster 2021 - 2025

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71200000 Arkitekttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

AB Väsbyhem avser att upphandla ett ramavtal avseende arkitekter. Tjänsterna omfattar arkitektoniska tjänster både utom - och inomhus.

Omfattningen kan komma att justeras i efterhand.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71200000 Arkitekttjänster
71210000 Arkitektoniska konsulttjänster
71220000 Arkitektonisk formgivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

AB Väsbyhem avser att upphandla ett ramavtal avseende arkitekter. Tjänsterna omfattar arkitektoniska tjänster både utom - och inomhus.

Omfattningen kan komma att justeras i efterhand.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
31/05/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/05/2021