Urakat - 280893-2020

17/06/2020    S116

Suomi-Kouvola: Rakennustyöt

2020/S 116-280893

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kouvolan kaupunki, Tilapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0161075-9
Postiosoite: PL 85
Postitoimipaikka: Kouvola
NUTS-koodi: FI1C4 Kymenlaakso
Postinumero: FI-45101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Anneli Vartiainen
Sähköpostiosoite: tilapalvelut@kouvola.fi
Puhelin: +358 206157117
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.kouvola.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/kouvola?id=299614&tpk=b9acd898-6e19-4743-8f62-5dcb7b11c965
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/kouvola?id=299614&tpk=b9acd898-6e19-4743-8f62-5dcb7b11c965
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kouvolan Sarkolan koulu, uudisrakennus, KVR-urakka

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 Rakennustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kouvolan kaupungin Tilapalvelut rakennuttajana käynnistää Sarkolan koulun uudisrakennuksen KVR-urakan kilpailutuksen.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimiva, viihtyisä, arkkitehtonisesti korkeatasoinen, kustannustehokas koulu, jonka tilat ovat riittävän joustavat tukemaan

Erilaisten oppijoiden oppimista tasa-arvoisesti nyt ja tulevaisuudessa.

Uusi rakennus mitoitetaan 350 oppilaalle ja n. 40 työntekijälle. Alustava laajuus on noin 5 000 brm2.

Rakennustöiden on määrä alkaa vuoden 2020 aikana ja valmistua vuonna 2022.

Hankintamuoto on kilpailullinen neuvottelumenettely.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 11 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C4 Kymenlaakso
Pääasiallinen suorituspaikka:

Toukotie 31, Kouvola

Kiinteistö 286-3-3066-2

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Rakennuskohde käsittää Sarkolan koulu -hankkeen suunnittelun, lupien hakemisen ja rakentamisen lopullisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankinta jakautuu osallistumisvaiheeseen (vaihe 1) ja tarjouspyyntövaiheeseen (vaihe 2).

Vaihe 1. Urakoitsija jättää osallistumishakemuksen. Osallistumisvaiheessa tulee nimetä vastuuhenkilöt ja referenssit urakoitsijan sekä pääsuunnittelijan ja projektikokonaisuudesta vastaavan projektijohtajan osalta. Osallistumishakemuksen voi jättää, ja hankkeen toteuttajaksi voidaan valita ryhmittymä eli työyhteenliittymä. Ryhmittymään kuuluvia jäseniä ei voi vähentää tai muuttaa. Ryhmittymään kuuluvia jäseniä voidaan lisätä edellyttäen, että uudet jäsenet täyttävät tässä hankintailmoituksessa esitetyt vaatimukset ja toimittavat vaaditun selvityksen. Näiden vaatimusten tulee täyttyä jo sillä ryhmittymän kokoonpanolla, jolla osallistumishakemus tehdään.

Vaiheeseen 2 (tarjouspyyntövaihe) valitaan kolmesta viiteen (3–5) kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimukset täyttävää tarjoajaa (osallistumispyynnön kohta II.2.9). Tarjousvaiheessa tilaaja käy tarjoajien kanssa neuvotteluja ja tarjoaja laatii lopullisen tarjouspyynnön mukaiset suunnitelmat sekä tarjoushinnan kilpailuehdotukselleen. Tämän osallistumisilmoituksen liitteenä oleva tarjouspyyntö liitteineen tulee siis neuvotteluiden johdosta vielä tarkentumaan ja täydentymään.

Kilpailuehdotukset pisteytetään ja voittajaksi valitaan hinta-laatusuhteeltaan paras ehdotus. Laadun painoarvo on 50 %, ja hinnan painoarvo on 50 %. Voittaneen ehdotuksen laatinut tarjoaja valitaan toteuttajaksi. Hyväksytyn tarjouksen lähettäneille maksetaan tarjouspalkkio 25 000 EUR (alv 0 %) / tarjoaja. Tarjouskilpailun voittaneelle ei makseta tarjouspalkkiota. Tarjouspalkkio maksetaan kun hankintapäätös tarjouskilpailun tuloksesta on tehty ja se on saanut lainvoiman. Tarjoajalla ei ole oikeutta muihin palkkioihin. Jos tilaaja keskeyttää hankinnan ennen lopullista tarjouspyyntöä, ei tarjouspalkkiota makseta. Tilaajalla on oikeus hyväksyttyihin tarjouksiin sisältyvään aineistoon, kuten esim. suunnitelmiin, piirustuksiin ja niihin sisältyviin innovaatioihin edellä mainitun palkkion suorittamista vastaan. Tarjoaja voi tarjouksessaan ilmoittaa luopuvansa em. tarjouspalkkiosta, jolloin tilaajalle ei synny oikeutta tarjousaineistoon.

Tarkempi kuvaus kilpailun kulusta ja valintakriteereistä on hankintailmoituksen liitteenä olevissa Kilpailutusprosessi- ja Vertailuperusteet-asiakirjoissa.

Valittu KVR-urakoitsija suunnittelee ja rakentaa kohteen lopullisen tarjouspyynnön mukaisesti. Kilpailun arviointiryhmä antaa kilpailun voittaneelle ehdotukselle jatkosuunnitteluohjeet, joiden tulee täyttyä. Suunnittelijoiden tulee olla samoja kuin kilpailuvaiheessa, ja työryhmä on hyväksytettävä tilaajalla.

Hankintaan sisältyy työllistämisehto urakkaohjelman mukaisesti.

Hankintailmoituksen liitteenä annetut tiedot ja vaatimukset ovat alustavia, ellei niitä ole esitetty tässä hankintailmoituksessa ehdottomina tai ellei aineistossa toisin mainita. Tiedot ja vaatimukset täsmentyvät neuvotteluiden aikana. Lopullisen tarjouksen tulee perustua ainoastaan lopullisesta kirjallisesta tarjouspyyntömateriaalista ilmeneviin seikkoihin.

Alustava aikataulu:

– Osallistumishakemukset 17.7.2020 mennessä

– Neuvottelut vk 31, 34 ja 36

– Lopullinen tarjouspyyntö vk 37

– Tarjous vk 43

– Hankkeen valmistuminen 8/2022 mennessä.

Aikataulu tarkemmin osallistumispyynnön liitteenä olevassa Kilpailutusprosessi-asiakirjassa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 66
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 3
enimmäismäärä: 5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tilaaja valitsee osallistumishakemuksensa jättäneiden ehdokkaiden joukosta kolmesta viiteen (3–5) kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimukset täyttävää tarjoajaa, jotka kutsutaan neuvotteluihin. Mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäneitä tarjoajaehdokkaita on enemmän kuin haluttu määrä, tilaaja tulee vertailemaan osallistumishakemuksia ja valitsemaan tarjoajat jäljempänä kerrottujen referenssien perusteella. Tasapisteissä ratkaisee arpa.

Tarjoajaehdokas voi ilmoittaa:

— korkeintaan neljä (4) referenssiä kohtaan A1 ja kahdesta kuuteen (2–6) referenssiä kohtaan A2 (urakoitsijan referenssit)

— korkeintaan kaksi (2) referenssiä kohtaan B (pääsuunnittelijan referenssit)

— korkeintaan kaksi (2) referenssiä kohtaan C (projektinjohtajan referenssit).

A1 (urakoitsijan referenssit)

Kaikkien referenssien (4 kpl) tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

— kysymyksessä on pääurakoitsijan vastuilla oleva rakentamisen referenssi, laajuudeltaan vähintään 2 500 brm2

— tilaaja on vastaanottanut kohteen 1.1.2015 jälkeen

— referenssiksi hyväksytään kohteet, jotka ovat Tilastokeskuksen käyttämän Rakennusluokituksen (2018) mukaisesti 0311 Kauppakeskukset ja liike- ja tavaratalot, 04 Toimistorakennukset, 071 Kulttuurirakennukset tai 08 Opetusrakennukset -luokitteluun kuuluvia.

Referenssit pisteytetään seuraavasti:

– kolme (3) pistettä = referenssikohteita neljä (4) kpl

– kaksi (2) pistettä = referenssikohteita kolme (3) kpl

– yksi (1) piste = referenssikohteita kaksi (2) kpl.

A2 (urakoitsijan referenssit)

Kaikkien referenssien (2–6 kpl) tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

— kysymyksessä on pääurakoitsijan vastuilla oleva rakentamisen referenssi, laajuudeltaan vähintään 2 500 brm2

— tilaaja on vastaanottanut kohteen 1.1.2015 jälkeen, tai kohde tulee valmistumaan vuoden 2020 aikana

— referenssiksi hyväksytään kohteet, jotka ovat Tilastokeskuksen käyttämän Rakennusluokituksen (2018) mukaisesti 08 Opetusrakennukset -luokitteluun kuuluvia

— tässä ilmoitettavat referenssit voivat olla osin samoja kuin kohdassa A1.

Referenssit pisteytetään seuraavasti:

– viisi (5) pistettä = referenssikohteita kuusi (6) kpl

– neljä (4) pistettä = referenssikohteita viisi (5) kpl

– kolme (3) pistettä = referenssikohteita neljä (4) kpl

– kaksi (2) pistettä = referenssikohteita kolme (3) kpl

– yksi (1) piste = referenssikohteita kaksi (2) kpl.

B (pääsuunnittelijan referenssit):

Kaikkien referenssien (2 kpl) tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

— referenssi on laajuudeltaan vähintään 1 500 brm2

— referenssi on saanut rakennusluvan 1.1.2015 jälkeen

— referenssiksi hyväksytään kohteet, jotka ovat Tilastokeskuksen käyttämän Rakennusluokituksen (2018) mukaisesti 0311 Kauppakeskukset ja liike- ja tavaratalot, 04 Toimistorakennukset, 071 Kulttuurirakennukset tai 08 Opetusrakennukset -luokitteluun kuuluvia.

Referenssit pisteytetään seuraavasti:

– kolme (3) pistettä = referenssejä kaksi (2) kpl, joista molemmat koulurakennuksia

– kaksi (2) pistettä = referenssejä kaksi (2) kpl, joista toinen koulurakennus

– yksi (1) piste = referenssejä kaksi (2) kpl.

C (projektinjohtajan referenssit):

Kaikkien referenssien (2 kpl) tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

— kysymyksessä on referenssi, jossa projektinjohtaja on ollut vastuullisessa roolissa suunnittelunohjauksessa ja/tai työmaan johtamisessa

— referenssi on laajuudeltaan vähintään 1 500 brm2

— referenssi on saanut rakennusluvan 1.1.2015 jälkeen

— referenssiksi hyväksytään kohteet, jotka ovat Tilastokeskuksen käyttämän Rakennusluokituksen (2018) mukaisesti 0311 Kauppakeskukset ja liike- ja tavaratalot, 04 Toimistorakennukset, 071 Kulttuurirakennukset tai 08 Opetusrakennukset -luokitteluun kuuluvia.

Referenssit pisteytetään seuraavasti:

– kolme (3) pistettä = referenssejä kaksi (2) kpl, joista molemmissa toiminut suunnittelunohjauksessa sekä työmaan johtamisessa

– kaksi (2) pistettä = referenssejä kaksi (2) kpl, joista toisessa on toiminut suunnittelunohjauksessa ja toisesssa työmaan johtamisessa

– yksi (1) piste = referenssejä kaksi (2) kpl.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tilaajalla on oikeus keskeyttää hankintamenettely, jos tällä toteutusmuodolla ei saavuteta ratkaisua, joka täyttää tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee täyttää seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

— tarjoajan tulee olla kaupparekisteriin merkitty, mikäli lainsäädäntö niin edellyttää,

— tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin,

— tarjoajan tulee kuulua arvonlisävero- ja työnantajarekistereihin, mikäli lainsäädäntö niin edellyttää,

— tarjoajan on täytynyt suorittaa kaikki veronsa ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa,

— tarjoajalla tulee olla voimassa lainmukaiset työntekijöiden tapaturmavakuutukset,

— tarjoaja täyttää velvollisuutensa työterveyshuollon järjestämisestä,

— tarjoajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus.

Edellytämme, että tarjoajalla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseen.

Tarjoaja tai sen johtoon kuuluva henkilö ei saa olla tuomittu rikosrekisterissä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa luetelluista rikoksista (hankintalaki 80 §).

Tarjoajan tulee noudattaa vähimmäisvaatimuksia palkka-, työaika- ja muiden ehtojen osalta, joita Suomen lain ja työehtosopimuksen mukaan on noudatettava tarjouksen piirissä olevassa työssä.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

— Osallistujalla tulee olla tekniset, taloudelliset edellytykset, oikein resurssoitu henkilöstö sekä muut edellytykset laadukkaan toteutuksen suorittamiseen,

— Soveltuvuusvaatimukset ESPD-lomakkeen osan IV mukaisesti.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/07/2020
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/06/2020