Pakalpojumi - 281154-2018

30/06/2018    S124

Beļģija-Brisele: Pamatnolīgums par pētījumiem, kas sniedz zinātniskus ieteikumus kopējās zivsaimniecības politikas atbalstam attiecībā uz ES ūdeņiem, izņemot Vidusjūru un Melno jūru (2 daļas)

2018/S 124-281154

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)
Pasta adrese: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 12/012
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pasta indekss: 1210
Valsts: Beļģija
E-pasts: easme-procurement@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3563
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3563
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pamatnolīgums par pētījumiem, kas sniedz zinātniskus ieteikumus kopējās zivsaimniecības politikas atbalstam attiecībā uz ES ūdeņiem, izņemot Vidusjūru un Melno jūru (2 daļas)

Atsauces numurs: EASME/EMFF/2018/011
II.1.2)Galvenās CPV kods
71241000 Priekšizpēte, konsultāciju dienests, analīze
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šis ir atklātas procedūras uzaicinājums uz konkursu, lai noslēgtu 1 kaskādes veida vairākkārtēju pamatnolīgumu uz daļu, par tādu pētījumu nodrošināšanu, kas sniedz zinātniskus ieteikumus kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) īstenošanas atbalstam šādās jomās:

— 1. daļa — Baltijas jūras un Ziemeļjūras ES ūdeņi,

— 2. daļa — Atlantijas okeāna ES rietumu daļas ūdeņi un ES attālākie reģioni.

Par katru daļu tiks noslēgts 1 kaskādes veida vairākkārtējs pamatnolīgums ar ne vairāk kā 3 izraudzītajiem pretendentiem.

Šo vairākkārtējo pamatnolīgumu vispārējais mērķis ir sniegt Eiropas Komisijai pielāgojamu rīku, lai pieprasītu konkrētus zinātniskus ieteikumus, kas tiek iesniegti laikus, par zivsaimniecību pārvaldību vai citus nepieciešamos pakalpojumus ieteikumu sniegšanai KZP atbalstam ES ūdeņos, tostarp par transversāliem jautājumiem, bet neietverot konkrētus jautājumus saistībā ar Vidusjūru un Melno jūru, kas ir ietverti pamatnolīgumā EASME/EMFF/2016/032.

Darbuzņēmēja īstenojamie uzdevumi sīkāk raksturoti konkursa specifikāciju 1. iedaļā.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par maksimālais daļu skaits: 2
Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam: 2
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

1. daļa – zinātniskas konsultācijas KZP atbalstam Baltijas jūras un Ziemeļjūras ES ūdeņos

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79000000 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
98362100 Jūras bāzes palīgpakalpojumi
73210000 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

uzdevumi jāveic darbuzņēmēja norādītajās telpās, izņemot gadījumus, kad sanāksmes paredzēts rīkot EASME vai Eiropas Komisijas telpās.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šis ir atklātas procedūras uzaicinājums uz konkursu, lai noslēgtu kaskādes veida vairākkārtēju pamatnolīgumu par tādu pētījumu nodrošināšanu, kas sniedz zinātniskus ieteikumus kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) īstenošanas atbalstam turpmāk norādītajās jomās.

— 1. daļa: Baltijas jūra un Ziemeļjūra.

Kaskādes veida vairākkārtējais pamatnolīgums tiks noslēgts ar ne vairāk kā 3 izraudzītiem pretendentiem.

Šī vairākkārtējā pamatnolīguma vispārējais mērķis ir sniegt Eiropas Komisijai pielāgojamu rīku, lai pieprasītu konkrētus zinātniskus ieteikumus, kas tiek iesniegti laikus, par zivsaimniecību pārvaldību vai citus pakalpojumus, kas nepieciešami ieteikumu sniegšanai KZP atbalstam Baltijas jūras un Ziemeļjūras ES ūdeņos.

Darbuzņēmēja īstenojamie uzdevumi sīkāk raksturoti konkursa specifikāciju 1. iedaļā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda darba programma 2018. gadam. Darba programmas darbība 1.3.2.3.
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

2. daļa – zinātniski ieteikumi KZP atbalstam Atlantijas okeāna ES ziemeļu daļas ūdeņos un ES attālākajos reģionos.

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79000000 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
98362100 Jūras bāzes palīgpakalpojumi
73210000 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

uzdevumi jāveic darbuzņēmēja norādītajās telpās, izņemot gadījumus, kad sanāksmes paredzēts rīkot EASME vai Eiropas Komisijas telpās.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šis ir atklātas procedūras uzaicinājums uz konkursu, lai noslēgtu kaskādes veida vairākkārtēju pamatnolīgumu par tādu pētījumu nodrošināšanu, kas sniedz zinātniskus ieteikumus kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) īstenošanas atbalstam turpmāk norādītajās jomās.

— 2. daļa — Atlantijas okeāna ES rietumu daļas ūdeņi un ES attālākie reģioni.

Kaskādes veida vairākkārtējais pamatnolīgums tiks noslēgts ar ne vairāk kā 3 izraudzītiem pretendentiem.

Šī vairākkārtējā pamatnolīguma vispārējais mērķis ir sniegt Eiropas Komisijai pielāgojamu rīku, lai pieprasītu konkrētus zinātniskus ieteikumus, kas tiek iesniegti laikus, par zivsaimniecību pārvaldību vai citus pakalpojumus, kas nepieciešami ieteikumu sniegšanai KZP atbalstam Atlantijas okeāna ES rietumu daļas ūdeņos un ES attālākajos reģionos.

Darbuzņēmēja īstenojamie uzdevumi sīkāk raksturoti konkursa specifikāciju 1. iedaļā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda darba programma 2018. gadam. Darba programmas darbība 1.3.2.3.
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 6
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 30/08/2018
Vietējais laiks: 15:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 03/09/2018
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)

Covent Garden 2,

Place Charles Rogier 16

1210 Brussels

Beļģija

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +35 243031
Fakss: +35 243032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
18/06/2018