TED-sivustolla otettiin 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla.

Palvelut - 281213-2019

18/06/2019    S115

Irlanti-Dunsany: Lastenhoitopalvelujen toimittaminen Euroopan komission päiväkodissa Dunsanyssa (Meathin kreivikunta, Irlanti)

2019/S 115-281213

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio — DG Sante
Postiosoite: Co. Meath, Grange
Postitoimipaikka: Dunsany
NUTS-koodi: IE062 Mid-East
Maa: Irlanti
Yhteyshenkilö: Laura Cahill
Sähköpostiosoite: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4913
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lastenhoitopalvelujen toimittaminen Euroopan komission päiväkodissa Dunsanyssa (Meathin kreivikunta, Irlanti)

Viitenumero: SANTE/2019/F6/08
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85312110 Lasten päivähoitopalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan komissio aikoo tehdä sopimuksen, joka liittyy sen Grangessa (Dunsany, Meathin kreivikunta, Irlanti) sijaitsevassa päiväkodissa/lastenhoitopaikassa tarvittavien lastenhoitopalveluihin toimittamiseen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 450 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: IE062 Mid-East
Pääasiallinen suorituspaikka:

Päiväkodin sijaintipaikka on noin 45 km luoteeseen Dublinista. Se on Dublinista Trimin kaupunkiin vievän päätien (R154) varrella.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Siellä olevissa toimitiloissa sijaitsee Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto.

Tämän sopimuksen tarkoituksena on tarjota lastenhoitopalveluja Grangen toimipaikassa enintään 32 lapselle.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 450 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

sopimus voidaan uusia yhden kerran 12 kuukaudeksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää vain kohdassa I.3 annettuun osoitteeseen. Kysymysten viimeinen jättöpäivä on 7 kalenteripäivää ennen kohdassa IV.2.2 mainittua hakemusten viimeistä jättöpäivää.

Hakemukset on toimitettava sähköisessä muodossa osoitteeseen SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/07/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 01/04/2020

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

2022-2023

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

(1) Kiinnostuneita tahoja pyydetään ottamaan huomioon, että tämän ilmoituksen tarkoituksena on niiden hakijoiden valitseminen, joille toimitetaan tarjouspyyntö ja eritelmät. Menettely koostuu 2 erillisestä vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa valintakomitea tarkastaa tämän ilmoituksen perusteella lähetetyt osallistumishakemukset hankinta-asiakirjoissa ilmoitettujen perusteiden mukaisesti. Kaikki ilmoitetut vaatimukset täyttäneet hakijat hyväksytään esivalintaluetteloon, minkä jälkeen niitä pyydetään tekemään tarjous. Hakijoille, joita ei ole hyväksytty esivalintaluetteloon vaiheen 1 jälkeen, ilmoitetaan niiden menettelystä karsiutumiseen johtaneet syyt.

(2) Tärkeää: Kiinnostuneita tahoja kehotetaan noudattamaan osallistumishakemustaan jättäessään tarkoin hankinta-asiakirjoissa ilmoitettuja ehtoja. Lisäksi kiinnostuneiden tahojen on

— lähetettävä hakemuksensa ennen kohdassa IV.2.2) mainitun määräajan umpeutumista. Kohdassa IV.2.2) mainitun määräajan jälkeen lähetetyt hakemukset hylätään automaattisesti,

— toimitettava hakemuksen liitteenä kaikki hankinta-asiakirjoissa vaaditut asiakirjat ja tiedot.

Hakijoiden on lähetettävä osallistumishakemuksensa seuraavaan kohdassa I.1 annettuun osoitteeseen SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu Kaikki asiakirjat käsitellään luottamuksellisesti, ja vain valintakomitean jäsenillä on pääsy näihin asiakirjoihin.

(3) Kiinnostuneita tahoja pyydetään välttämään lisätietojen pyytämistä tässä vaiheessa. Kohdassa I.3) ilmoitettua verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on siksi itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

4) Grangessa sijaitsevaan kohteeseen järjestetään tutustumiskäynti, jotta esivalintaluetteloon valitut hakijat voivat nähdä toimitilat. Euroopan komissio ei kuitenkaan voi korvata mitään tästä hakijoille aiheutuneita kuluja. Tutustumiskäyntiin voivat osallistua korkeintaan 3 edustajaa tarjoajaa kohden. Tutustumiskäyntiin osallistuminen ei ole pakollista.

5) Vuonna 1977 annettua yritystoiminnan luovutusta koskevaa direktiiviä (TUPE-direktiivi), jolla turvataan työntekijöiden oikeuksia luovutettaessa yrityksiä uudelle omistajalle, sovelletaan tähän sopimukseen. Direktiivi saatettiin osaksi Irlannin lainsäädäntöä vuonna 1980 annetuilla Euroopan yhteisöjen asetuksilla (jotka koskevat työntekijöiden oikeuksien turvaamista yritystoiminnan luovutuksen yhteydessä).

Irlannin keskeiseen asiaankuuluvaan lainsäädäntöön kuuluvat:

— neuvoston direktiivi 2001/23/EY, joka saatettiin osaksi Irlannin kansallista lainsäädäntöä Euroopan yhteisöjen asetuksilla SI 131/2003 (työntekijöiden suojeleminen yritystoiminnan luovutuksen yhteydessä) – liite VI,

— työntekijöitä (tietojen ja konsultoinnin toimittaminen) koskeva vuoden 2006 laki – liite VII.

6) Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto varaa oikeuden neuvotella tulevan sopimusosapuolen kanssa varainhoitoasetuksen 104 artiklan f kohdan ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 104 artiklan f kohdan ja 134 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 134 artiklan 4 kohdan mukaisesti uusista palveluista tai rakennusurakoista, kun kyseessä ovat uudet palvelut tai rakennusurakat, jotka sama hankintaviranomainen antaa uudelleen toimeksi samanlaisen alkuperäisen hankinnan toteuttajaksi valitulle taloudelliselle toimijalle. Kun elimet tekevät sopimuksia omasta puolestaan, tätä menettelyä voidaan käyttää ainoastaan alkuperäisen sopimuksen suorittamisen aikana ja enintään sen allekirjoittamista seuraavien 3 vuoden aikana.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Katso kohta VI.4.1).
Postitoimipaikka: Luxembourg
Maa: Luxemburg
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/06/2019