Byggentreprenader - 281667-2022

Submission deadline has been amended by:  348168-2022
27/05/2022    S102

Sverige-Lund: Byggnation av flerfamiljshus

2022/S 102-281667

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Lunds Kommuns Fastighets AB
Nationellt registreringsnummer: 556050-4341
Postadress: Box 1675
Ort: LUND
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 22101
Land: Sverige
Kontaktperson: Fredrik Altin
E-post: fredrik.altin@lkf.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lkf.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afuoeofbqv&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afuoeofbqv&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ornitologen Nyproduktion av flerfamiljshus och lokaler

Referensnummer: 22/19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45211340 Byggnation av flerfamiljshus
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Stadsdelscentrumet på Örnvägen uppfördes under 1970 talet och har tidigare

inrymt ett stort garage, post, bank, bibliotek och livsmedelsbutik.

Stadsdelscentrumet skall nu rivas och sex nya huskroppar skall uppföras med

ett underjordiskt garage i två plan. Bebyggelsen kretsar kring två gårdar med

olika teman och målgrupper.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45211000 Anläggningsarbeten för flerfamiljshus
45211341 Byggnation av lägenheter
45223310 Byggnation av underjordiskt garage
45236000 Markanläggning
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
45330000 Rörmokeriarbeten
45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
51900000 Installation av styr- och reglersystem
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Lund

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Stadsdelscentrumet på Örnvägen uppfördes under 1970 talet och har tidigare

inrymt ett stort garage, post, bank, bibliotek och livsmedelsbutik.

Stadsdelscentrumet skall nu rivas och sex nya huskroppar skall uppföras med

ett underjordiskt garage i två plan. Bebyggelsen kretsar kring två gårdar med

olika teman och målgrupper.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 30/09/2022
Slut: 01/10/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/08/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 23/11/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 25/08/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/05/2022