TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Urakat - 281950-2016

13/08/2016    S156

Belgia-Bryssel: Tietoliikenneverkkojen kaapelointityöt ja erikoistilojen rakentaminen

2016/S 156-281950

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio
Postiosoite: CSM 1 05/P001
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles
Sähköpostiosoite: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22986989
Faksi: +32 22960570
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1828
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietoliikenneverkkojen kaapelointityöt ja erikoistilojen rakentaminen

Viitenumero: OIB.02/PO/2016/042/718.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45314000 Televiestintälaitteiston asennustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena ovat kaapelointityöt ja erikoistilojen rakentamiseen liittyvät työt tietoliikenteen vaatimuksia vastaaviksi.

— Rakenteellinen kaapelointi (tiedonsiirto/puhelin): hankkeet ja TEX-työt (yleisesti enintään 50 pisteen arvoiset pienimuotoiset tiedonsiirto-/puhelinverkon kaapelointityöt).

— Hankalien alueiden muutokset (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi (heating, ventilating and air conditioning – HVAC) / sähkö): hankkeet ja TAS-työt (hankalien alueiden (tietotekniset tilat, puhelinvaihteet jne.) muutokset, joiden arvo on yleisesti alle 20 000 euroa).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 9 100 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45314200 Puhelinlinjojen asennustyöt
45314300 Peruskaapelointi
45331200 Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt
45314310 Kaapelointityöt
45314320 Tietokonekaapeloinnit
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena ovat kaapelointityöt ja erikoistilojen rakentamiseen liittyvät työt tietoliikenteen vaatimuksia vastaaviksi.

— Rakenteellinen kaapelointi (tiedonsiirto/puhelin): hankkeet ja TEX-työt (yleisesti enintään 50 pisteen arvoiset pienimuotoiset tiedonsiirto-/puhelinverkon kaapelointityöt).

— Hankalien alueiden muutokset (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi (heating, ventilating and air conditioning – HVAC) / sähkö): hankkeet ja TAS-työt (hankalien alueiden (tietotekniset tilat, puhelinvaihteet jne.) muutokset, joiden arvo on yleisesti alle 20 000 euroa).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 9 100 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on liitettävä mukaan oikeushenkilölomake sekä virallinen asiakirja, jolla todistetaan kyseisen oikeushenkilön perustaminen ja tarjoajan koti- tai päätoimipaikkana oleva valtio. Tarjoajan on myös toimitettava kaikki asiakirjat ja tiedot, joita vaaditaan tämän ilmoituksen kohdassa III.1 (osallistumisvaatimukset) ja jotka on lueteltu tarjouseritelmien liitteessä 3 (tarkistusluettelo asiakirjoista, jotka on täytettävä ja toimitettava).

Tarjoajan on liitettävä mukaan asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty virallinen vakuutus siitä, että tämä ei ole missään sellaisessa tilanteessa, joka johtaisi Euroopan unionin tarjouskilpailusta poissulkemiseen. Virallisen vakuutuksen on oltava kokonaisuudessaan tarjouseritelmien liitteessä I.3 (tarkistusluettelo asiakirjoista, jotka on täytettävä ja toimitettava) julkaistun mallin mukainen.

Huom. Valitun tarjoajan on poissulkemisen uhalla toimitettava jäljempänä mainitut todistusasiakirjat virallisen vakuutuksen vahvistamiseksi ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Huom. Jokaisen ryhmittymän yksittäisen jäsenen osalta on toimitettava virallinen vakuutus, todistusasiakirjat ja tiedot, mikäli sopimus tehdään ryhmittymän kanssa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on toimitettava

— jäljennös 3:n viime tilikauden tilinpäätöslaskelmista (taseet ja tulostilit), joista käy ilmi vuotuinen voitto ennen veroja. Jos tarjoaja ei voi perustellusta syystä toimittaa kyseisiä asiakirjoja, tarjoajan on liitettävä mukaan ilmoitus 3:n viime vuoden vuotuisesta voitosta ennen veroja. Jos tilinpäätöslaskelmista tai tarjoajan tekemästä ilmoituksesta käy ilmi, että tarjoajalla on 3:lta viime vuodelta keskimäärin tappiota, tarjoajan on toimitettava taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa todistamiseksi jokin muu asiakirja, kuten kolmannen osapuolen (esimerkiksi emoyhtiön) antama asianmukainen takuu, tilintarkastajien tai auktorisoitujen tilintarkastajien lausunnot tai vastaavat,

— ilmoitus 3:n viime tilikauden vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta,

— ilmoitus tämän hankintailmoituksen kohteena olevan alan vuotuisesta erityisliikevaihdosta 3:n viime tilikauden ajalta.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Voidakseen tulla valituksi tarjoajan on toimitettava todisteet seuraavanlaisesta keskimääräisestä vuotuisesta erityisliikevaihdosta 3:n viime tilikauden ajalta:

— 1 200 000 euroa kaapeloinnin osalta (hankkeet ja TEX-työt),

— 300 000 euroa hankalien alueiden osalta (hankkeet ja TAS-työt).

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi tarvittavat tiedot ja muodollisuudet:

Tarjoajan on toimitettava

— yrityksen ajantasainen organisaatiokaavio, jossa annetaan yksityiskohtaiset tiedot henkilöstöresursseista (eri osastoilla työskentelevien henkilöiden lukumäärä ja heidän tehtävänsä yrityksessä). Tarjoajan on myös eriteltävä tekniset tahot, jotka ovat sen käytettävissä töiden suorittamista varten, riippumatta siitä ovatko ne osa yritystä,

— henkilöstön jäsenet, joilla on seuraavat työnkuvat:

insinööri, jolla on vähintään 5 vuoden kokemus hankepäällikkönä,

teknikko, jolla on tutkinto kyseisillä teknisillä aloilla (erityisesti sähköala ja lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiala) ja jolla on vähintään 5 vuoden kokemus työryhmän johtajana ja valvojana,

CAD-suunnittelija, jolla on vähintään 2 vuoden kokemus,

— luettelo 3:n viime vuoden aikana suoritetuista pääasiallisista hankkeista/töistä tätä sopimusta koskevalla alalla (lisäksi tiedot arvosta ja kestosta sekä palvelujen vastaanottajan yhteystiedot). Hankintaviranomainen varaa oikeuden tarkistaa toimitetut tiedot ja kysyä kyseisten töiden vastaanottajilta, kuinka tyytyväisiä ne olivat tarjoajan toimittamiin palveluihin.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Voidakseen tulla valituksi tarjoajan on toimitettava tarjouksensa mukana todisteet pätevyyksistä/koulutuksesta kunkin edellä vaaditun työnkuvan osalta sekä sähköalan ja lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointialan osalta sekä todiste ammatissa toimimisesta. Tarjoajan on myös toimitettava ansioluettelot kaikilta henkilöstön jäseniltä, joita se aikoo esittää tätä sopimusta varten.

Referenssiluettelon osalta tarjoajan on mainittava tarjouksessaan vähintään 3 hanketta, joiden arvo on yli 250 000 euroa.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/09/2016
Paikallinen aika: 17:30
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 07/10/2016
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuuteen voi osallistua 1 asianmukaisesti valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta (passi tai henkilöllisyystodistus on esitettävä). Tarjoajien, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, on ilmoitettava asiasta julkisista hankinnoista vastaavalle yksikölle OIB.02.002 kirjallisesti (osoitetiedot on ilmoitettu kohdassa I.1) viimeistään 2 työpäivää ennen tarjousten avaustilaisuutta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

36 kuukautta sopimuksenteon jälkeen.

VI.3)Lisätiedot:

1) Eritelmät ja täydentävät asiakirjat (mukaan luettuina kysymykset ja vastaukset) ovat saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1828

Kiinnostuneita tahoja pyydetään rekisteröitymään kyseisen sivuston kautta. Tahoille ilmoitetaan tällöin verkossa olevan julkisia hankintoja koskevan järjestelmän avulla kaikista tätä tarjouspyyntöä koskevista saatavilla olevista päivityksistä. Tahoja, jotka eivät rekisteröidy verkkosivustolle, kehotetaan seuraamaan sitä säännöllisesti. Komissio ei ole vastuussa, jos tarjoajat eivät ota huomioon tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja, jotka julkaistaan kyseisellä internetsivustolla.

Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

Edellä mainitulla verkkosivustolla saatavilla olevista eritelmistä saa lisätietoa sopimuksen ehdoista, sopimuksen uusimisesta, osallistumisehdoista, vaadituista valmiuksien vähimmäistasoista, sopimuksen arvioidusta kokonaislaajuudesta jne. Painettua versiota ei toimiteta. Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä (OIB) on sertifioitu EMAS-järjestelmän mukaisesti vuodesta 2005 lähtien, ja se noudattaa ympäristöystävällisiä toimintatapoja. EMAS on ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä, EU:n vapaaehtoinen väline, jota organisaatiot käyttävät ympäristönsuojelullisen tehokkuutensa parantamiseksi.

2) Tutustumiskäynti:

tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä järjestetään 2 pakollista tutustumiskäyntiä.

3) Töiden toimitustakaus:

ensimmäisellä sijalla olevalta sopimusosapuolelta vaaditaan 500 000 euron arvoinen pankkitakaus ennen sopimuksen allekirjoittamista.

4) Lisätietoja tarjouspyyntömenettelyihin osallistumisesta ja julkisia hankintoja koskevien menettelyjen kulusta infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistossa Brysselissä saa tarjoajien oppaasta (”Guide for tenderers”) ja Liiketoiminta Euroopan komission kanssa -esitteestä, jotka ovat saatavissa seuraavasta internetosoitteesta:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa päivästä, jona tämä on saanut tiedon asiasta. Euroopan oikeusasiamiehelle esitetty valitus ei jatka tätä aikaa eikä käynnistä uutta jaksoa muutoksenhakupyyntöjen jättämiselle.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/08/2016