Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 282156-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Касети с тонер
NDНомер на публикацията на обявлението282156-2019
PDДата на публикуване18/06/2019
OJНомер на броя на ОВ S115
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаКомисия за защита на потребителите (121516918)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен14/06/2019
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30125100 - Касети с тонер
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)www.kzp.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС