Tavarat - 282570-2022

27/05/2022    S102

Suomi-Helsinki: Polttoaineet

2022/S 102-282570

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Hansel Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0988084-1
Postiosoite: PL 1386
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00101
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.hansel.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Yhteishankintayksikkö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Meriliikenteen polttonesteet 2022-2024 (2026)

Viitenumero: HANSEL PJ 00656
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
09100000 Polttoaineet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hansel Oy on käynnistänyt valmistelun koskien "Meriliikenteen polttonesteet 2022-2024 (2026)" puitejärjestelykilpailutusta Hansel Oy:n asiakkaille.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on meriliikennealusten käyttöön tarkoitetut polttoaineet sekä niiden bunkraukset suoraan aluksiin määritetyissä satamissa.

Hankinnan kohteena olevat tuotteet: Meriliikennekäyttöön tarkoitetut raskaat ja kevyet polttoöljyt. Muut kuin satamiin ja aluksille tehtävät polttonestetoimitukset eivät kuulu hankinnan piiriin. Kilpailutuksen sisältö on alustava ja siihen voi tulla muutoksia.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
04/08/2022

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinavuoropuheluun. Markkinavuoropuhelu koostuu kiinnostuneiden tarjoajien tapaamisista sekä tarjouspyyntömateriaaliluonnosten kommentoinnista. Markkinavuoropuhelun alustava aikataulu on seuraava:

Markkinavuoropuheluun ilmoittautuneille pyritään lähettämään ensimmäiset kirjalliset tarjouspyyntömateriaaliluonnokset 30.5.2022 alkaen sitä mukaa, kun ilmoittautumisia markkinavuoropuheluun saadaan. Markkinavuoropuheluun ilmoittautuneet pyritään tapaamaan Teams-yhteydellä ajalla 6.-8.6.2022. Toinen kirjallinen kommentointikierros on suunniteltu alustavasti ajalle 13.-16.6.2022.

Toivomme mahdollisimman pikaista ilmoittautumista markkinavuoropuheluun, jotta mm. tapaamisten ajankohdat saadaan sovittua.

ILMOITTAUDU MARKKINAVUOROPUHELUUN

Pyydämme kilpailutuksesta kiinnostuneita tarjoajia ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun ilmoittamalla seuraavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla "Meriliikenteen polttonesteet 2022‒2024 (2026)":

• yrityksen nimi

• yhteyshenkilön nimi

• yhteyshenkilön sähköpostiosoite.

Huomioittehan, että kyseessä on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tässä ilmoituksessa esitetyt kuvaukset sekä tarjouspyynnön arvioitu julkaisuajankohta ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja, jotka eivät sido hankintayksikköä.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/05/2022