Услуги - 282576-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Консултантски инженерни и строителни услуги
NDНомер на публикацията на обявлението282576-2020
PDДата на публикуване17/06/2020
OJНомер на броя на ОВ S116
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаПредставляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор (175203478)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач4 - Предприятие за комунални услуги
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен12/06/2020
DTКраен срок за подаване17/07/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)71310000 - Консултантски инженерни и строителни услуги
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
BG411
BG412
IAИнтернет адрес (URL)www.bulgartransgaz.bg
DIПравно основаниеДиректива за комуналните услуги (водоснабдяване, енергетика, транспорт и пощенски услуги) Директива 2014/25/ЕС