Pakalpojumi - 283547-2021

07/06/2021    S108

Luksemburga-Luksemburga: CJ10bis projekts Tiesas galvenās mītnes nodrošināšanai – arhitekts

2021/S 108-283547

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Pasta adrese: Service du courrier officiel
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Jan Vanparijs, chef d’unité «Travaux neufs»
E-pasts: DBS-marches-publics@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.curia.europa.eu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

CJ10bis projekts Tiesas galvenās mītnes nodrošināšanai – arhitekts

Atsauces numurs: COJ-PROC-20/034
II.1.2)Galvenās CPV kods
71221000 Ēku arhitektūras pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Uz izpēti un atbalstu balstītu pakalpojumu, kas tiek sniegti par projektēšanu, arhitektūru, apdares darbiem un koordināciju atbildīgā arhitektu biroja uzraudzībā, sniegšana Tiesas teritorijas nodrošināšanas procesa ietvaros. Šis uzdevums attiecas uz pakalpojumiem, kas radušies CJ10 projekta rezultātā un kas tagad ir apvienoti projektā ar nosaukumu CJ10bis. CJ10 un CJ10bis projekti veido vienu projektu.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 231 500.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU Luxembourg
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Konsultāciju uzņēmumu, kas atbild par projekta vadību (arhitektu birojs, tehniskā inženiera birojs un būvinženiera birojs), koordinācija, lai veiktu šādus darbus:

— gājēju piekļuves vietu starp autostāvvietām un ēkām drošības uzlabošana;

— noteikta drošības aprīkojuma (integrētā drošības aprīkojuma pārvaldības sistēma) uzlabošana;

— velosipēdu novietņu būvniecība ārpus nožogotās teritorijas perimetra.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, neizsludinot iepirkumu ar iepriekšēju publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, gadījumos, kas uzskaitīti turpmāk
  • Būvdarbus, preces vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts ekonomikas dalībnieks šādu iemeslu dēļ:
    • konkurences nav tehnisku iemeslu dēļ
Paskaidrojums:

Šis uzdevums attiecas uz pakalpojumiem, kas radušies CJ10 projekta rezultātā un kas tagad ir apvienoti projektā ar nosaukumu CJ10bis.

Darbuzņēmējs kā projektētājs ir vienīgais projekta vadītājs, kas atbild par CJ10 projektu, jo viņš pārzina produkta, kas ir būtisks CJ10bis projekta vienmērīgai darbībai, tehniskās īpašības un spēj novērtēt, vai uzņēmuma piedāvātie alternatīvie produkti ir saderīgi ar tā atbilstošu izpildi

Ugunsgrēka atklāšanas, gaisa kondicionēšanas, piekļuves kontroles un kameru sistēmas ir norādītas gan attiecībā uz līgumiem, kurus pārvalda projekta CJ10 vadītājs, gan citiem atšķirīgajiem līgumiem, kurus pārvalda projekta CJ10bis vadītājs, kas nozīmē augstu papildināmības pakāpi, lai nodrošinātu savietojamību starp sistēmām.

Ja CJ10bis projektam tiek nozīmēts cits projekta vadītājs, viņš, neesot projekta autors, būs atbildīgs par izpildes kontroli. Tā rezultātā atbildības iestāšanās gadījumā var notikt prasības noraidīšana.

Sarežģītu un neparastu, piemēram, CJ10 un CJ10bis projektu gadījumā, arhitektūras pārvaldība pieprasa, lai projekta vadība netiktu sadalīta, kas nodrošinātu projekta izpildi sākotnējo projektētāju kontrolē.

Šajā gadījumā jānodrošina īpašas savstarpējas sadarbspējas prasības CJ10 un CJ10bis projektos, kas veido vienu projektu. Visi CJ10 un CJ10bis projektu aspekti gan arhitektūras, gan tehniskā ziņā jāveic vienas un tās pašas projektu vadības ietvaros, lai nodrošinātu pilnīgu abu projektu savstarpēju sadarbspēju (sk. Direktīvas 2014/24/ES 50. panta 3. punktu).

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: COJ-PROC-20/034
Daļas numurs: 0
Nosaukums:

CJ10bis projekts Tiesas galvenās mītnes nodrošināšanai – arhitekts

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
06/05/2021
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Association momentanée «SRA Architectes SAS — Jean Petit Architectes SA»
Pasta adrese: 11, avenue du Bois
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU0 Luxembourg
Pasta indekss: L-1251
Valsts: Luksemburga
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: SRA Architectes SAS d’Architecture
Pasta adrese: 26 avenue de Paris
Pilsēta: Châtillon
NUTS kods: FR France
Pasta indekss: 92320
Valsts: Francija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 200 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 231 500.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: https://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 87001
Valsts: Francija
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
Interneta adrese: https://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

pārsūdzības jāiesniedz Eiropas Savienības Vispārējai tiesai divu mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: https://www.curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
26/05/2021