Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Varor - 284115-2021

07/06/2021    S108

Tyskland-Freiburg im Breisgau: Industrirobotar

2021/S 108-284115

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Postadress: Albertstr. 21a
Ort: Freiburg
Nuts-kod: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
Postnummer: 79104
Land: Tyskland
E-post: katrin.kiefer@zv.uni-freiburg.de
Telefon: +49 761 / 203-67451
Fax: +49 761 / 203-4329
Internetadress(er):
Allmän adress: www.uni-freiburg.de
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.subreport.de/E63642173
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

4 Mobile Manipulationsplattformen

Referensnummer: 2021028
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42997300 Industrirobotar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Die Auftraggeberin beabsichtigt, 4 Mobile Manipulationsplattformen zu beschaffen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 337 815.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE13 Freiburg
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Die Auftraggeberin beabsichtigt, 4 Mobile Manipulationsplattformen zu beschaffen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 337 815.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 3
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

— Auszug aus dem Handelsregister.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

— Eigenerklärung Umsatz.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

— Nachweis Referenz,

— Eigenerklärung Zuverlässigkeit.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/07/2021
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Tyska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/08/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/07/2021
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Vergabekammer des Landes Baden Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadress: Kapellenstr. 17
Ort: Karlsruhe
Postnummer: 76131
Land: Tyskland
E-post: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: +49 721 / 926-0
Fax: +49 721 / 926-3985
Internetadress: http://www.rp-karlsruhe.de/servlet/PB/menu/1159131/index.html
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/06/2021