Palvelut - 285316-2020

19/06/2020    S118

Luxemburg-Luxemburg: EIP - Itäisen kumppanuuden liitettävyysinvestoinnit (EPIC) – tekninen tuki infrahankkeiden valmistelua ja toteutusta varten

2020/S 118-285316

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki (EIP)
Postiosoite: 100 boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU00 Luxembourg
Postinumero: L-2950
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Itäisen kumppanuuden liitettävyysinvestoinnit (EPIC) – tekninen tuki infrahankkeiden valmistelua ja toteutusta varten

Viitenumero: AA-010336-001
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71356200 Tekninen apu - MA09
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Itäisen kumppanuuden liitettävyyden investointivälineen (Eastern Partnership Investment in Connectivity - EPIC) tavoitteena on kehittää neuvonnan ja teknisen tuen ohjelma, jonka avulla avustetaan itäisen kumppanuuden maita niiden suunnitellessa, valmistellessa ja toteuttaessa Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon (TEN-T) liittyviä infrahankkeita kansainvälisten parhaiden käytäntöjen ja näiden maiden, EU:n ja kansainvälisten rahoituslaitosten vaatimusten mukaisesti. Kyseisellä palvelusopimuksella toimitetaan teknistä tukea korkealaatuisten liikenneinfrahankkeiden suunnitteluun ja valmisteluun liittyvien selvitysten ja asiakirjojen (esim. toteutettavuuden esiselvitykset, strategiset ympäristöarvioinnit, toteutettavuusselvitykset, turvallisuuskatselmukset, ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit, alustavat suunnitelmat) tuottamiseksi, tuetaan valikoituja näkökohtia hankkeita toteutettaessa sekä viestintätoimia.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

katso kohta II.1.4) edellä.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15/09/2020

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tekninen tuki rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta naapuruuspolitiikan investointialustan puitteissa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/06/2020