Palvelut - 285925-2023

15/05/2023    S93

Suomi-Helsinki: Korjaus- ja huoltopalvelut

2023/S 093-285925

Hankintailmoitus – erityisalat

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3251002-1
Postitoimipaikka: Helsinki PL 100
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 01022
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Milla Laaksonen
Sähköpostiosoite: kilpailutus@kaupunkiliikenne.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://kaupunkiliikenne.fi/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=443884&tpk=71764cce-3de3-4ab5-b40a-f27cea5f5af8
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=443884&tpk=71764cce-3de3-4ab5-b40a-f27cea5f5af8
I.6)Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Puitejärjestely kuluneiden raitiotiekiskojen hitsaus- ja hiontapalvelujen hankintaan

Viitenumero: 7H23
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
50000000 Korjaus- ja huoltopalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat kuluneiden raitiotieurakiskojen päällehitsaus- ja hiontapalvelut. Palvelua suoritetaan eri puolilla Suomen pääkaupunkiseutua.

Hankinnalla järjestetään puitejärjestely, johon haetaan korkeintaan yksi (1) Palveluntuottaja vastaamaan Puitesopimuksen mukaisesta palvelusta.

Puitesopimus tehdään kahden (2) vuoden perussopimuskaudelle. Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä yhden vuoden (1) optiokaudella.

Jos Tilaaja päättää käyttää optiokauden, sopimuskauden pituus on enimmillään kolme (3) vuotta.

II.1.5) kohdassa ilmoitettu Arvioitu kokonaisarvo on arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä puitesopimuksen kokonaiskeston ajalta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 660 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
50220000 Rautateiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut
50225000 Rautatieradan kunnossapito
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suomen pääkaupunkiseudun raitiotieverkosto.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelu käsittää kuluneiden:

- urakiskokaarteiden ja suorien kiskojen ajo- ja ohjausreunojen hitsauksen ja profiloinnin

- risteyksien uranpohjien hitsauksen ja hionnan

- risteysuran hionnan

- matala- ja syväuraisten risteysten kärkien ja siipikiskojen hitsauksen ja hionnan

- risteysten vastakiskojen (syvä ja matala) päälle hitsauksen,

- vastavaihteen kielisovituksen tukikiskon ”kielensuojan” hitsauksen sekä kiskonhionnan

- muita kuin edellä lueteltuja mahdollisia kuluneiden raitiotiekiskojen hitsaus- ja hiontapalveluja

Palveluntuottajan on kyettävä tuottamaan Palvelua huhti-joulukuun välisenä aikana klo 23.00-06.00 välisenä aikana.

Tilaaja määrittää tarkemman toimitusajan tilauskohtaisesti.

Palveluntuottaja hankkii kaikki palvelussa käytettävät autot, koneet, laitteet ja materiaalit itse omalla kustannuksellaan.

Tarkemmin hankinnan kohde on määritelty Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tarjoaja voi halutessaan tutustua hitsaus- ja hiontakohteisiin ja palvelun tuottamiseen vaikuttaviin paikallisiin olosuhteisiin ennen tarjouksen jättämistä. Katselmus järjestetään tarjoajakohtaisesti (2 h / tarjoaja) Tilaajan valitsema(i)ssa kohtee(i)ssa. Katselmus on mahdollista tarjousaikana Tilaajan edustajan kanssa sovitun tarkemman ajankohdan mukaisesti. Katselmuksesta kiinnostuneiden tahojen on ilmoittauduttava sähköpostitse osoitteeseen: tommy.sohlberg@kaupunkiliikenne.fi. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi Tilaaja ei voi katselmuksessa vastata kysymyksiin vaan kysymykset on lähetettävä kirjallisesti tällä tarjouspyynnöllä kohdassa Lisätietokysymykset kerrotun mukaisesti ja määräajassa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus tehdään kahden (2) vuoden perussopimuskaudelle. Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä yhden vuoden (1) optiokaudella.

Jos Tilaaja päättää käyttää optiokauden, sopimuskauden pituus on enimmillään kolme (3) vuotta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 12/06/2023
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 12/06/2023
Paikallinen aika: 13:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset avataan hankintayksikön toimesta. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Todennäköisesti Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hankintatarve on toistuvaa ja uusi hankintailmoitus julkaistaan tämän ilmoituksen tavoitteena olevan puitesopimuksen perussopimuskauden ja mahdollisen jatkosopimuskauden päättyessä.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/05/2023