Varor - 286112-2023

Submission deadline has been amended by:  336575-2023
15/05/2023    S93

Sverige-Ludvika: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör

2023/S 093-286112

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: LUDVIKA KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2270
Postadress: UpphandlingsCenter
Ort: Ludvika
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 771 82
Land: Sverige
Kontaktperson: Michaela Nilsson
E-post: michaela.nilsson@ludvika.se
Telefon: +46 240-86000
Internetadress(er):
Allmän adress: http://upphandlingscenterfbr.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=68830
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=68830
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Startpaket för yrkesprogram inom gymnasiet Borlänge 2023

Referensnummer: GNU 2023/47
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
18100000 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingscenter inbjuder till anbudsgivning gällande Startpaket för byggutbildning inom gymnasieskolan i Borlänge 2023.

 

Upphandlingen omfattar successiva avrop av branschanpassade utbildningar s.k. behörighetskurser, färdiga verktygspaket och branschinriktade arbetskläder till Borlänge kommuns yrkesinriktade gymnasieutbildningar åk 1-3.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 500 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18100000 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
18142000 Säkerhetsvisir
18143000 Skyddskläder
18200000 Ytterkläder
35113100 Säkerhetsutrustning för byggplatser
80210000 Teknisk och yrkesmässig undervisning på högstadie- och gymnasienivå
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingscenter inbjuder till anbudsgivning gällande Startpaket för byggutbildning inom gymnasieskolan i Borlänge 2023.

Upphandlingen omfattar successiva avrop av branschanpassade utbildningar s.k. behörighetskurser, färdiga verktygspaket och branschinriktade arbetskläder till Borlänge kommuns yrkesinriktade gymnasieutbildningar åk 1-3.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 500 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2023
Slut: 01/11/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/06/2023
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 10/10/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 13/06/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 23-3830000
Fax: +46 23-3830080
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/05/2023