Tjänster - 286438-2023

15/05/2023    S93

Sverige-Örnsköldsvik: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2023/S 093-286438

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2445
Postadress: Järnvägsgatan 6
Ort: Örnsköldsvik
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 891 88
Land: Sverige
E-post: malin.nyman@ornskoldsvik.se
Telefon: +46 660-88638
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ornskoldsvik.se
Upphandlarprofil: https://www.e-avrop.com/ovik/e-Upphandling/Default.aspx
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/ovik/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=78458
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/ovik/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=78458
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniska konsulter Brand och säkerhet

Referensnummer: UH-2022-299
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Örnsköldsvik kommun, AB Övikshem, Övik Energi AB och Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar ramavtal på tekniska konsulter inom området brand och säkerhet för successivt avrop under ramavtalsperioden.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71317000 Konsulttjänster för skydd mot och kontroll av faror
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE321 Västernorrlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Örnsköldsvik kommun, AB Övikshem, Övik Energi AB och Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar ramavtal på tekniska konsulter inom området brand och säkerhet för successivt avrop under ramavtalsperioden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2026-06-30

Förlängningsoption till: 2027-06-30

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/06/2023
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 12/09/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/06/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Härnösand
Postadress: Box 314
Ort: Härnösand
Postnummer: 871 27
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Telefon: +46 611-460600
Fax: +46 611-511820
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/05/2023