Tjänster - 286620-2023

15/05/2023    S93

Sverige-Karlskrona: Programvaruutvecklingstjänster för kundhantering

2023/S 093-286620

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Statens Maritima och Transporthistoriska Museer
Nationellt registreringsnummer: 202100-1132
Postadress: Box 48
Ort: KARLSKRONA
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 37121
Land: Sverige
Kontaktperson: Tobias Kumlin
E-post: tobias.kumlin@smtm.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.smm.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afiresfcik&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afiresfcik&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kundserviceverktyg

Referensnummer: 2.4-2023-504
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72212445 Programvaruutvecklingstjänster för kundhantering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar att tillhandahålla Kundserviceverktyg för Vasamuseet och Vrak – Museum Of Wrecks. SMTM har behov av ett kundserviceverktyg för ca 30 användare. Upphandlingen omfattar även:

- Leverans och implementering av verktyget

- Drift, underhåll, service och support

- Digital utbildning och användarhandledning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48219300 Programvara för administration
48311000 Programvara för dokumenthantering
48400000 Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer
48445000 Programvara för kundhantering
48810000 Informationssystem
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar att tillhandahålla Kundserviceverktyg för Vasamuseet och Vrak – Museum Of Wrecks. SMTM har behov av ett kundserviceverktyg för ca 30 användare. Upphandlingen omfattar även:

- Leverans och implementering av verktyget

- Drift, underhåll, service och support

- Digital utbildning och användarhandledning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Se upphandlingsdokumentet.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/06/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/09/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/06/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/05/2023