Palvelut - 286762-2023

15/05/2023    S93

Suomi-Vääksy: Sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden asentaminen

2023/S 093-286762

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Asikkalan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0145208-4
Postiosoite: Rusthollintie 2
Postitoimipaikka: Vääksy
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
Postinumero: 17200
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Aija Viikilä
Sähköpostiosoite: aija.viikila@asikkala.fi
Puhelin: +358 447780231
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.asikkala.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/asikkala?id=456936&tpk=ceebe9e1-7d78-41c6-b89b-3ed093a9c767
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/asikkala?id=456936&tpk=ceebe9e1-7d78-41c6-b89b-3ed093a9c767
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

AV-järjestelmät, AV-laitteet, asennus, vuosihuollot, vikapäivystys ja viankorjauspalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
51100000 Sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden asentaminen
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kilpailutuksen kohteena ovat AV-laitteet ja niiden asennus, vuosihuolto, vikapäivystys ja viankorjauspalvelut. Tarkemmat tiedot liitteissä. Kohteena on Asikkalan kunnan Vääksyn Yhteiskoulun yläkoulun ja lukion uudisrakennus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
51100000 Sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden asentaminen
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vääksyn Yhteiskoulu, Koulukuja 2, 17200 Vääksy, Asikkalan kunta

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kilpailutuksen kohteena ovat AV-laitteet, AV-tarvikkeet ja niiden asennus, vuosihuolto, määräaikaishuolto, vikapäivystys ja viankorjauspalvelut. Lisäksi järjestelmän kaikkien ominaisuuksien toimivaksi testaaminen, dokumentointi, raportointi, ohjelmointi, ohjelmoinnin päivitys ja koulutus. Lista järjestelmästä, laitteista ja huolto- ja ylläpitosopimus liitteenä.

Kohteena on Asikkalan kunnan Vääksyn Yhteiskoulun yläkoulun ja lukion uudisrakennus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus on voimassa kolme (3) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta ja tämän jälkeen vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopijapuoli sitä kirjallisesti irtisano vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Sopijaosapuolet tarkistavat sopimustilanteen vuosittain toukokuussa käytävin neuvotteluin.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: kyllä
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Kohta II.2.10 vaihtoehtona voidaan hyväksyä tarjous, jossa ei ole mukana kosketusnäyttöjä. Tilaaja hankkii ne itse.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tilaajavastuulain mukaiset ehdot pitää täyttyä ennen sopimuksen tekemistä. Selvitysten tulee olla alle kolme kuukautta vanhat.

Lisäksi tarkistetaan ja arvioidaan tarjoajien taloudellinen tilanne mm. luottotietorekistereistä ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Nimetyllä projektipäälliköllä, työmaavastaavalla ja heidän varahenkilöillä tulee olla vähintään viiden (5) vuoden kokemus vastaavasta hankinnasta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 09/06/2023
Paikallinen aika: 09:53
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 12/06/2023
Paikallinen aika: 09:53
Paikka:

Asikkalan kunnanvirasto, Rusthollintie 2, Vääksy.

Tarjousten avaamisen aikataulu ei sido tilaajaa.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/05/2023