Palvelut - 288113-2019

20/06/2019    S117

Suomi-Turku: Vesikuljetukset ja vastaavat palvelut

2019/S 117-288113

Muutosilmoitus

Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen muuttaminen sen voimassaoloaikana

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: PL 236
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postinumero: 20101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Jari Nieminen
Sähköpostiosoite: jari.nieminen@ely-keskus.fi
Puhelin: +358 295023028
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Yhteysalusliikennepalvelu Utön reittialue 4.5.2014–30.4.2020

Viitenumero: 920/2012/VAR
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60600000 Vesikuljetukset ja vastaavat palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Parainen

II.2.4)Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Ympärivuotinen yhteysalusliikennepalvelu Utön reittialueella 2014−2019 palvelutasomäärityksen ja sopimuksen mukaisesti.

II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
Alkamispäivä: 04/05/2014
päättymispäivä: 31/12/2019
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 1
Nimi:

Yhteysalusliikennepalvelu Utön reittialue 4.5.2014−31.12.2019

V.2)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
08/01/2014
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Sopimus/käyttöoikeussopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Rosita Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0604641-3
Postiosoite: Formaalintie 10
Postitoimipaikka: Kaarina
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postinumero: 20780
Maa: Suomi
Urakoitsija/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (sopimusta koskevan päätöksen hetkellä;ilman alv:tä)
Hankinnan kokonaisarvo: 8 460 340.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Sopimuksen solmimisesta tehdyn ilmoituksen numero EUVL:ssä ei ole hankintayksikön tiedossa. Myöskään Hilmassa tehdyn jälki-ilmoituksen numeroa ei löydy. Ilmoitus on hankintayksikön tietojen mukaan julkaistu 10.1.2014.

Utön reittialueen yhteysalusliikennepalvelua koskeva sopimus on 31.1.2018 allekirjoitetulla sopimussiirrolla siirtynyt Rosita Oy:ltä Työyhteenliittymä Utön Liikenne (Saariston Meritie Oy, Kuljetus-Savolainen Oy, Archipelago Lines Oy) hoidettavaksi liiketoiminnankaupan johdosta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/06/2019

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1)Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen
VII.1.1)Pääasiallinen CPV-koodi
60600000 Vesikuljetukset ja vastaavat palvelut
VII.1.2)CPV-lisäkoodi(t)
VII.1.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Parainen

VII.1.4)Kuvaus hankinnasta:

Ympärivuotinen yhteysalusliikennepalvelu Utön reittialueella 2014−2020 palvelutasomäärityksen ja sopimuksen mukaisesti.

VII.1.5)Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
päättymispäivä: 30/04/2020
VII.1.6)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 8 958 740.00 EUR
VII.1.7)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Saariston Meritie Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2884071-4
Postiosoite: Pansiontie 48
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postinumero: 20240
Maa: Suomi
Urakoitsija/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: kyllä
VII.1.7)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Kuljetus-Savolainen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0280975-1
Postiosoite: Sorvitie 5
Postitoimipaikka: Ähtäri
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Postinumero: 63700
Maa: Suomi
Urakoitsija/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: kyllä
VII.1.7)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Archipelago Lines Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1763791-3
Postiosoite: Enskärintie 28
Postitoimipaikka: Utö
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postinumero: 21740
Maa: Suomi
Urakoitsija/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: kyllä
VII.2)Tietoa muutoksista
VII.2.1)Muutosten kuvaus
Muutosten luonne ja laajuus (sekä ilmoitus sopimuksen mahdollisista aiemmista muutoksista):

Sopimuskauden jatkaminen neljällä (4)kuukaudella. Sopimuksen yleinen luonne ei muutu.

Yhteysalusliikenteen hankintaprosessia on uudistettu kaikkien nykyisten palveluntuottajien kanssa käydyn markkinavuoropuhelun perusteella. Markkinavuoropuhelu oli avoinna kaikille asiasta kiinnostuneille, ja siitä ilmoitettiin Hilmassa. Markkinavuoropuhelun tuloksena päätettiin muuttaa tulevien uusien yhteysalusliikennepalveluiden sopimusten alkamis- ja päättymisajankohtaa niin, että sopimuskausi alkaa 1.5. ja päättyy 30.4. Tällä katsottiin olevan positiivisia vaikutuksia alalla toimivien yritysten mahdollisuuksiin osallistua tarjouskilpailuihin. Utön reittialueen yhteysalusliikennepalvelu on kilpailutettu ajanjaksolle 1.5.2020–30.4.2025 ja tarjouskilpailun voittajaksi on hankintapäätöksellä 8.5.2019 valittu Kuljetus-Savolainen Oy.

Hankintayksikön on varmistettava liikennepalvelun keskeytyksettömyys ajalla 1.1.−30.4.2020. Sopimusmuutoksella varmistetaan, että liikennepalvelu jatkuu katkeamattomana ja hankintayksikkö toteuttaa sille laissa määrätyn tehtävän saaristoliikenteen hoitamisesta.

VII.2.2)Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Hankintayksikön on varmistettava liikennepalvelun keskeytyksettömyys ajalla 1.1.−30.4.2020. Tarkoituksenmukaiseksi ja kustannustehokkaaksi ratkaisuvaihtoehdoksi niin hankintayksikön kuin alalla toimivien tarjoajien kannalta on katsottu se, että tällä hetkellä voimassa olevan sopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan. Neljän (4) kuukauden sopimuskausi on liian lyhyt hankinnan kohteen vaatimien kalustoinvestointien kannalta. Palveluntuottajan vaihtaminen aiheuttaisi myös todennäköisesti merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Hankintayksikkö pitää myös hyvin todennäköisenä, että vain nykyinen palveluntuottaja tarjoaisi. Sopimusmuutoksella varmistetaan, että liikennepalvelu jatkuu katkeamattomana ja hankintayksikkö toteuttaa sille laissa määrätyn tehtävän saaristoliikenteen hoitamisesta.

VII.2.3)Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia (kun otetaan huomioon mahdolliset aiemmat sopimuksen muutokset ja hinnan mukauttamiset ja direktiivin 2014/23/EU tapauksessa kyseessä olevan jäsenvaltion keskimääräinen inflaatio)
Arvo ilman alv:tä: 8 900 238.00 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen
Arvo ilman alv:tä: 9 448 478.00 EUR