Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES Publikāciju birojs pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Pakalpojumi - 289060-2017

26/07/2017    S141    Eiropas Komisija - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: EGNOS augstas precizitātes pakalpojumu analīze

2017/S 141-289060

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Pasta adrese: avenue d'Auderghem 45
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2515
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: Eiropas Komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

EGNOS augstas precizitātes pakalpojumu analīze.

Atsauces numurs: 632/PP/GRO/RCH/17/9876.
II.1.2)Galvenās CPV kods
73000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šā līguma ietvaros tiks analizētas iespējamās lietotāju vajadzības pēc augstas precizitātes (high accuracy – HA) pakalpojumiem, ņemot vērā Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienesta (EGNOS) pievienoto vērtību (EGNOS telemetrijas un integritātes kontroles staciju (ranging and integrity monitoring stations – RIMS) dati, pieejamā lietderīgā slodze pārraidīšanai E5b frekvencē no EGNOS GEO satelīta utt.), lai noteiktu, ar kādiem nosacījumiem būtu lietderīgi 2020.–2035. gadā ieviest HA pakalpojumus. Analīzē jāpievēršas lietotāju vajadzību noteikšanai un pakalpojumu nodrošināšanas analīzei, taču nav jāvērtē, kā sistēmas līmenī tehniski īstenot šādus pakalpojumus.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
38112100
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

darbuzņēmēja telpas vai jebkura cita konkursa specifikācijās norādīta vieta.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Līguma galvenie pasākumi ir šādi:

1) analizēt konkurences situāciju Eiropā un citur, sniedzot pārskatu par to, kuri uzņēmumi / pakalpojumu sniedzēji jau pašreiz nodrošina augstas precizitātes risinājumus katrā izmantojuma jomā (piem., dzelzceļa, jūras, mērniecības, lauksaimniecības jomā);

2) noteikt lietotāju vajadzības pēc augstas precizitātes katrā izmantojuma jomā un nepieciešamo pakalpojumu veiktspēju. Darbuzņēmējam arī jāanalizē iespējamā lietotāju vajadzība pēc integritātes kā pakalpojumu diferencētājfaktora kritiski svarīgiem lietojumiem, kuros nepieciešams laikus atklāt iespējamās kļūdas lietotāja pozīcijas aprēķinos;

3) noteikt, kādas ir stingrākās lietotāju prasības attiecībā uz augstas precizitātes pakalpojumiem, un nodrošināt to apstiprināšanu attiecīgo nozaru ekspertu grupā;

4) analizēt iespējamo augstas precizitātes pakalpojumu sniegšanas mehānismu, kura ietvaros pakalpojumus varētu sniegt vai nu EGNOS pakalpojumu sniedzējs, vai specializēti pakalpojumu sniedzēji, un noteikt galvenās pakalpojumu prasības. Pārraides līdzekļa tehniskā projektēšana nav šā līguma darbības jomā;

5) noteikt konkrētos ieviešanas posmus un laika grafiku darbībai gatavu EGNOS augstas precizitātes pakalpojumu ieviešanai;

6) analizēt augstas precizitātes pakalpojumu izmaksas un sniegtos ieguvumus no lietotāju skatpunkta un no augstas precizitātes pakalpojumu sniedzēja skatpunkta.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 400 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 18
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: šis pasākums tiks īstenots ES Pētniecības un izstrādes pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" ietvaros.
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 03/10/2017
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 8 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 04/10/2017
Vietējais laiks: 14:00
Vieta:

Eiropas Komisija, Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts, Kosmosa programmu finansiālās vadības daļa (02).

Biroja adrese: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

piedāvājumu atvēršanu var apmeklēt 1 katra pretendenta pilnvarots pārstāvis. Uzņēmumiem, kas vēlas piedalīties, par to jāpaziņo vismaz 48 stundas iepriekš, nosūtot e-pastu uz GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu Šis paziņojums jāparaksta pretendenta pilnvarotajam pārstāvim, un tajā jānorāda tās personas vārds un uzvārds, kas piedalīsies piedāvājumu atvēršanā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

skatīt I.3. iedaļā norādīto interneta adresi – informācija ir sniegta uzaicinājumā uz konkursu.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
14/07/2017