Teenused - 290864-2019

24/06/2019    S119

Luksemburg-Luxembourg: „Tervise ja ohutuse koordineerimise missioonid“

2019/S 119-290864

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda
Postiaadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
Sihtnumber: L-1615
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Service des appels d'offres et contrats
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eca.europa.eu
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5005
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda
Postiaadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-1615
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Service des appels d'offres et contrats
Telefon: +352 43981
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faks: +352 4398-46946
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eca.europa.eu
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Majandus ja rahandus

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

„Tervise ja ohutuse koordineerimise missioonid“

Viitenumber: AO 692
II.1.2)CPV põhikood
71600000 Tehnilise teimimise, analüüsi- ja nõuandeteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Selle pakkumismenetluse eesmärk on määrata tervise ja ohutuse volitatud koordinaator (edaspidi CSS), kelle roll, tööülesanded ja vastutusalad on määratud suurhertsogi 27.6.2008 määrusega ajutistel või teisaldatavatel ehitusplatsidel rakendatavate minimaalsete ohutus- ja tervishoiunõuete kohta.

Täpsemalt hõlmab CSS kontrollikoja personali, hoonete, töötajate ja kõikide hoones viibivate inimeste ohutust kõikide kontrollikojas toimuvate tegevuste puhul.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 140 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
71621000 Tehnilise analüüsi ja nõuandeteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
Põhiline teostamise koht:

Euroopa Kontrollikoda, Luxembourg-Kirchberg.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Turvalisuse ja tervise koordineerimise missioonid on jaotatud nelja rühma:

— 1. rühm: otsesed lepingulised teenused teenindus- ja hooldusobjektidel,

— 2. rühm: lepingulised valikulised teenused K2 renovatsiooniobjektil,

— 3. rühm: valikulised teenused K1, K2 ja/või K3 renovatsiooniobjektidel,

— 4. rühm: tasupõhised lisateenused.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 140 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Euroopa Liidu üldeelarve

II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Pakkumist esitades kinnitavad pakkujad, et neil on lepingu täitmiseks juriidiline õigus. Pakkujad peavad olema kantud kutse- või äriregistrisse pakkuja asukohariigi õigusaktides kehtestatud tingimuste kohaselt.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad
Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile:

Suurhertsogi 9.6.2006 määrus ajutistel või teisaldatavatel ehitusplatsidel rakendatavate turvalisuse koordineerimise meetmete ohutus- ja tervishoiunõuete kohase koolituse kohta.

Suurhertsogi 27.6.2008 määrus ajutistel või teisaldatavatel ehitusplatsidel rakendatavate minimaalsete ohutus- ja tervishoiunõuete kohta.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 26/07/2019
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 01/08/2019
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Kontrollikoda, 12, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumiste avamisel osaleda soovivad pakkujad või nende esindajad peavad kinnitama seda kirja teel (e-posti aadressil eca-procurement.service@eca.europa.eu) hiljemalt 31.7.2019 (12:00) ning esitama esindatava ettevõtte või konsortsiumi antud korrakohase volikirja. Osaleda võib ainult üks esindaja ettevõtte/konsortsiumi kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

Lepingust huvitatud ettevõtete soovi korral organiseeritakse asupaikade külastus. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 10.7.2019 ja üksnes e-posti teel aadressil eca-procurement.service@eca.europa.eu

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
Telefon: +33 388172313
Internetiaadress: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Kahe kuu jooksul hageja teavitamisest lepingu sõlmimise otsuse kohta, või kui teavitamist ei toimu, kahe kuu jooksul alates päevast, mil ta asjast teada sai. Euroopa Ombudsmanile kaebuse esitamine ei too kaasa nimetatud tähtaja peatamist ega uue apellatsioonide esitamise tähtaja määramist.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda, service des appels d'offres et contrats
Postiaadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-1615
Riik: Luksemburg
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46955
Internetiaadress: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
12/06/2019