Priecājamies paziņot, ka TED portāla jaunā versija tiks publicēta 2024. gada 29. janvārī! (Šis datums ir orientējošs un tiks apstiprināts vēlāk.) Vēlaties uzzināt vairāk par jaunajām funkcijām, uzlabojumiem un to, kas mainīsies lietotājiem? Izlasiet mūs rakstu, kur pastāstīts par galvenajām izmaiņām un jaunām funkcijām.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Aicinām TED datu atkalizmantotājus reģistrēties mūsu 4. semināram, kas notiks 2023. gada 14. decembrī

Pakalpojumi - 291986-2016

24/08/2016    S162

Beļģija-Brisele: Pētījums par zivsaimniecības ražošanas līdzekļu īpašumtiesībām un ekskluzīvajām tiesībām

2016/S 162-291986

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)
Pasta adrese: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 12/25
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pasta indekss: 1210
Valsts: Beļģija
E-pasts: easme-procurement@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1841
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pētījums par zivsaimniecības ražošanas līdzekļu īpašumtiesībām un ekskluzīvajām tiesībām.

Atsauces numurs: EASME/EMFF/2016/024.
II.1.2)Galvenās CPV kods
79000000 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šā pētījuma ietvaros tiks analizēta zvejas kuģu un licenču īpašumtiesību struktūra, kā arī ekskluzīvo tiesību (kvotu) struktūra saistībā ar ražošanas līdzekļiem ES zvejas nozarē. Tajā tiks dokumentētas nesenās pārmaiņas šajā struktūrā, novērtēta to ietekme uz ES flotes segmentu ekonomisko sniegumu un, pamatojoties uz šo novērtējumu, prognozētas šo segmentu un tiesībpamatotas pārvaldības sistēmu iespējamās nākotnes perspektīvas. Šā pētījuma rezultāti tiks izmantoti turpmākos izvērtējumos un ietekmes novērtējumos.

Pētījuma konkrētie mērķi:

a) izprast kuģu un kvotu koncentrāciju dalībvalstu līmenī;

b) izprast to uzņēmumu galīgās īpašumtiesības, kuriem pieder kuģi un kvotas, un to darbības nozares;

c) noteikt minēto uzņēmumu galīgo īpašnieku valstspiederību.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

uzdevumi jāizpilda darbuzņēmēja norādītajās telpās. Briselē notiks ne vairāk kā 3 koordinācijas sanāksmes ar EASME un/vai Eiropas Komisiju.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šā pētījuma ietvaros tiks analizēta zvejas kuģu un licenču īpašumtiesību struktūra, kā arī ekskluzīvo tiesību (kvotu) struktūra saistībā ar ražošanas līdzekļiem ES zvejas nozarē. Tajā tiks dokumentētas nesenās pārmaiņas šajā struktūrā, novērtēta to ietekme uz ES flotes segmentu ekonomisko sniegumu un, pamatojoties uz šo novērtējumu, prognozētas šo segmentu un tiesībpamatotas pārvaldības sistēmu iespējamās nākotnes perspektīvas. Šā pētījuma rezultāti tiks izmantoti turpmākos izvērtējumos un ietekmes novērtējumos.

Pētījuma konkrētie mērķi:

a) izprast kuģu un kvotu koncentrāciju dalībvalstu līmenī;

b) izprast to uzņēmumu galīgās īpašumtiesības, kuriem pieder kuģi un kvotas, un to darbības nozares;

c) noteikt minēto uzņēmumu galīgo īpašnieku valstspiederību.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 200 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 2016. gadam.
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 29/09/2016
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 07/10/2016
Vietējais laiks: 10:30
Vieta:

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME), Covent Garden 2, room COV212/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +35 243031
Fakss: +35 243032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/08/2016