TEDi veebisaidil saab e-vorme kasutada alates 2. novembrist 2022. Otsingud on muutunud: palun kohandage oma eelnevalt kindlaks määratud ekspertpäringuid. Muudatustega saab tutvuda veebisaidi uudiste rubriigis ja värskendatud abilehekülgedel.

Teenused - 293576-2017

28/07/2017    S143

Belgia-Brüssel: Katseprojekt – säästev jagatud liikuvus, mis on vastastikku ühendatud ühistranspordiga Euroopa maapiirkondades (kontseptsiooni "arukad transpordipiirkonnad maapiirkondades" (SMARTAs) väljaarendamine)

2017/S 143-293576

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon
Postiaadress: rue de la loi 200
Linn: Brussels
NUTS kood: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Mans Lindberg
E-post: move-tender-b4@ec.europa.eu
Telefon: +322 2964319
Faks: +32 22990398
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu/dgs/transport/index_en.htm
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2734
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Muu tegevusala: liikuvus maapiirkondades.

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Katseprojekt – säästev jagatud liikuvus, mis on vastastikku ühendatud ühistranspordiga Euroopa maapiirkondades (kontseptsiooni "arukad transpordipiirkonnad maapiirkondades" (SMARTAs) väljaarendamine)

Viitenumber: MOVE/B4/2017/473.
II.1.2)CPV põhikood
73210000 Uurimise nõustamisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Pakkumise eesmärk on kutsuda konsortsium viima ellu katseprojekti, mis käsitleb seda, kuidas kohandada liikuvust ja uurida viise, kuidas toetada säästvat jagatud liikuvust, mis on vastastikku ühendatud ühistranspordiga Euroopa maapiirkondades.

Kogu katseprojekti eesmärgid on järgmised:

— tagada avatud, ühendatud, mitmeliigiline ja maapiirkonnas asuv keskkond, kus maapiirkondade arukaid transpordilahendusi saab katsetada kasutajate sihtrühmade abil;

— kaasata erinevate ettevõtjate (nt teede- või ühistranspordiettevõtjad) ja ametiasutuste (nt planeerimis-, juhtimisasutused, politsei jne) kõikidelt liikluse juhtimise tasanditelt partnereid koostöö tegemiseks tööstuse ja erasektori teenuseosutajatega. Koostöö eesmärk on tagada parem arusaamine tellitavate teenuste võimaldatavatest võimalustest, millega täiendada ühistransporditeenuseid, ning näidata digitaalsete lahenduste valmisolekut;

— tagada parem arusaamine maapiirkondade liikuvusvajaduste arenemise ja selle kohta, kuidas ühiskasutusel põhinevad liikuvusskeemid aitavad kaasa nende vajadustega tegelemisele.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

töövõtja peakorterid.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

1. ülesanne: ulatuse määramise aruanne.

Töövõtjalt nõutakse järgmiste tegevuste elluviimist:

— esitada kõikide ELi liikmesriikide maapiirkondades heade tavade kohta ülevaade, sh valida 2 parimat näidet (geograafiliselt hästi tasakaalustatud), mis hõlmaks vähemalt 3 allpool nimetatud aspekti. Võrdlus vähemalt 2 näitega kolmandatest riikidest võidakse lugeda eeliseks;

— vaadelda selliseid kontseptsioone, kus jagatud ja ühistransport on ühendatud digitaalsete lahenduste kaudu, ja kuidas on võimalik ületada andmete puudumist võrreldes linnapiirkondadega;

— pakkuda välja selge metoodika, kuidas valida 2 maapiirkonda, kus viia ellu 2. ülesandes kirjeldatud katseetapp;

— anda üldine ülevaade praeguse olukorra kohta valitud maapiirkondade keskkonnas, kus toimuvad tutvustamistegevused, et tõsta esile seda, miks nimetatud meetmed olukorda parandavad. Töövõtja peab lühidalt esitama teavet mõnede peamiste transpordialaste probleemide kohta, millega valitud maapiirkonnad praegu kokku puutuvad, ja esitama asjakohased andmed;

— sellele peab järgnema projekti kaasatavate peamiste sidusrühmade ja kasutajarühmade kindlaks määramine ning ülevaade strateegiast, millega edendataks nende vahelisi sünergiaid.

Kindlaks määramise etapp:

— määrata kindlaks, millised teenused tuleks kasutusele võtta. Väljatöötatava süsteemi puhul tuleb keskenduda asjakohastele teguritele, et selgitada, kuidas parandada maapiirkondades elavate inimeste liikuvust, sh reisiharjumusi, teenusmudeleid ja digitaalseid lahendusi ja platvorme. See oleks suunatud innovatiivsetele transporditeenustele, mida maapiirkondades sobitataks kokku ühistranspordiga;

— määrata kindlaks ja piiritleda pakutud teenuse oodatav ulatus, st geograafiliselt ja/või demograafiliselt;

— määrata kindlaks kohaldatavad seosed teiste transpordiliikidega;

— võtta arvesse tellitavaid teenuseid;

— võtta arvesse jagatud liikuvuse teenuseid;

— kasutada tegelike andmete kogumist.

2. ülesanne: tutvustamisetapp (katseuuring).

Geograafilistes asukohtades tegelikes tingimustes toimuv tutvustamisetapp (katse), mis toimub pärast ulatuse määramise aruande lõpetamist. Töövõtja otsustab, kui mitut erinevat maapiirkonna kohta tutvustamiseks kasutatakse, aga tutvustamistegevuste jaoks tuleb valida vähemalt 2 maapiirkonna kohta vähemalt 2 ELi riigis. Kindlaks määratud asukohas võib juba olla olemas teenus, mille alusel võib järeldusi teha, asukohta võib kohandada uuesti loodava teenuse rakendamiseks ning asukohas võib kasutada kombinatsiooni olemasolevast ja uuest teenusest. Igal juhul peab töövõtja kirjeldama struktureeritumal viisil samme, mida on vaja tutvustamise elluviimiseks võtta. Ülesanne hõlmab 1 rakendusetappi ja 1 hindamisetappi.

3. ülesanne: teadlikkuse parandamise tegevused.

3. ülesanne käsitleb teadlikkuse parandamist säästva jagatud liikuvuse kohta, mis on vastastikku ühendatud ühistranspordiga Euroopa maapiirkondades. See hõlmab asjaomaste sidusrühmade osalemisega arutelusid, teadlikkuse parandamise kampaaniat ja lõplikku konverentsi.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkujad peavad tõendama, et neil on kõnealuses hankemenetluses nimetatud ülesannete täitmiseks vajalik õigusvõime ja õigusaktidest tulenev suutlikkus, finants-, majandus- ja kutsesuutlikkus ning tehniline võimsus.

Pakkuja võib toetuda teiste üksuste suutlikkusele, olenemata õiguslikest sidemetest nende üksustega. Nimetatud juhul peab ta hankijale tõendama, et tema käsutuses on lepingu täitmiseks vajalikud vahendid, esitades näiteks kõnealuste üksuste võetud kohustuse anda vajalikud vahendid tema käsutusse.

Pakkumine peab sisaldama lepingu osakaalu, mille puhul pakkuja soovib kasutada allhanget.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 01/10/2017
Kohalik aeg: 17:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 12/10/2017
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

DG Mobility and Transport, Unit B/4 – Sustainable and Intelligent Transport, rue Demot 28, 1049 Brussels, BELGIA. Tel: +32 229 643 19.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

pakkujad võivad pakkumiste avamisega seotud koosolekust osa võtta, kuid neid võib esindada vaid 1 isik. Pakkumiste avamise lõpuosas teeb avamiskomisjoni eesistuja teatavaks pakkujate nimed ja otsuse laekunud pakkumiste sobivuse kohta. Pakkumistes sisalduvaid hindasid ei avalikustata.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
Faks: +352 1303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
18/07/2017