Tjänster - 293681-2022

01/06/2022    S105

Sverige-Broby: Tillhandahållande av programvara

2022/S 105-293681

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Östra Göinge kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0860
Postadress: Östra Göinge kommun Storgatan 4
Ort: Broby
Nuts-kod: SE21 Småland med öarna
Postnummer: 289 41
Land: Sverige
Kontaktperson: Sandra Lavesson
E-post: sandra.lavesson@ostragoinge.se
Telefon: +46 447756023
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ostragoinge.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=65921
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=65921
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förmånsportal

Referensnummer: KS 2022/204
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72268000 Tillhandahållande av programvara
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser en förmånsportal för kommunernas anställda i Hörby kommun och Markaryds kommun.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 2
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 2
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Förmånsportal

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48200000 Programvara för nätverk, Internet och intranät
48219300 Programvara för administration
48400000 Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer
48450000 Programvara för tidsredovisning eller personal
72268000 Tillhandahållande av programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE21 Småland med öarna
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Småland och öarna

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser en förmånsportal för kommunernas anställda i Hörby kommun och Markaryds kommun.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2022
Slut: 31/08/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 år med 1 år i taget.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Förmånsportal

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48200000 Programvara för nätverk, Internet och intranät
48219300 Programvara för administration
48400000 Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer
48450000 Programvara för tidsredovisning eller personal
72268000 Tillhandahållande av programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE21 Småland med öarna
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Småland och öarna

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser en förmånsportal för kommunernas anställda i Hörby kommun och Markaryds kommun.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2022
Slut: 31/08/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 år med 1 år i taget.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 27/10/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/06/2022
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö
Postadress: Kalendegatan 6
Ort: Malmö
Postnummer: 21135
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefon: +46 40353500
Fax: +46 40972490
Internetadress: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/05/2022