Palvelut - 297083-2020

25/06/2020    S121

Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut

2020/S 121-297083

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: FI-00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kymp.hankinnat@hel.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: http://www.maatullinkoulu.fi
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: http://www.maatullinkoulu.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto – yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71200000 Arkkitehtipalvelut
II.2)Kuvaus
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Helsingin kaupunki järjestää yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun Tapulikaupungissa sijaitsevan Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennuksen suunnittelusta. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa liiton kilpailusääntöjen mukaisesti. Uusi toimiva, turvallinen ja terveellinen palvelurakennus, joka korvaa purettavan Maatullin ala-asteen, vahvistaa alueen positiivista kehitystä kohentaen kaupunkikuvallista ilmettä sekä parantaen edellytyksiä asukkaiden yhteisölliselle toiminnalle. Kilpailun tarkoitus on toimia myös hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valintamenettelynä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Osallistuminen on varattu tietylle ammattikunnalle: kyllä
Ilmoittakaa ammatti:

Kilpailu on yleinen arkkitehtuurikilpailu, ja se on avoin kaikille, joilla on oikeus harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.2)Kilpailun tyyppi
Avoin menettely
IV.1.7)Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9)Hankkeiden arviointiperusteet:

Palkintolautakunta valitsee kilpailun toiseen vaiheeseen kahdesta kolmeen (2–3) parhaaksi ja kehityskelpoisimmaksi arvioimaansa kilpailuehdotusta.

Kilpailun toisessa vaiheessa vision pohjalta laaditaan konkreettisempia suunnitelmia, joilla osoitetaan vision toteuttamiskelpoisuus. Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet on kuvattu kilpailuohjelmassa.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 21/09/2020
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia:
Suomi
IV.3)Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1)Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: kyllä
Jaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo:

Palkintoina ja lunastuksina jaetaan yhteensä 135 000–155 000 EUR seuraavasti:

1. palkinto 35 000 EUR

2. palkinto 25 000 EUR

3. palkinto 15 000 EUR

Kaksi lunastusta, kumpikin 10 000 EUR.

Tuomaristo valitsee kilpailun toiseen vaiheeseen kahdesta kolmeen (2–3) asetetut tavoitteet parhaiten täyttävää ehdotusta. Toiseen vaiheeseen valituille 2–3 kilpailijalle à 20 000 EUR.

Palkinnot ja mahdolliset lunastukset jaetaan kilpailun toisen vaiheen jälkeen.

Palkintosummille on myönnetty verovapaus.

Tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintoihin varatun summan toisin Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen osoittamalla tavalla. Lisäksi tuomaristo voi jakaa kunniamainintoja.

Suomen Arkkitehtiliitto perii kilpailusääntöjensä mukaisesti 7 % palkinnoista ja lunastuksista. Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta.

IV.3.2)Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:
IV.3.3)Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4)Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: kyllä
IV.3.5)Valintalautakunnan jäsenten nimet:

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Kilpailuohjelma liitteineen löytyy kilpailun sivuilta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Helsinki
Postitoimipaikka: Radanrakentajantie 5
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/06/2020